PL EN
ARTICLE
Przypadki depresji okołoporodowej u ojców
 
Więcej
Ukryj
1
Instytut Psychiatrii i Neurologii, Poradnia Przykliniczna
 
 
Data nadesłania: 08-01-2019
 
 
Data ostatniej rewizji: 10-07-2019
 
 
Data akceptacji: 10-07-2019
 
 
Data publikacji online: 31-12-2020
 
 
Data publikacji: 31-12-2020
 
 
Autor do korespondencji
Marlena Sokół-Szawłowska   

Instytut Psychiatrii i Neurologii, Poradnia Przykliniczna
 
 
Psychiatr Pol 2020;54(6):1123-1135
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Wśród psychiatrów od wielu lat toczy się dyskusja na temat czy i w jaki sposób płeć pacjenta modyfikuje obraz psychopatologiczny depresji. Pomimo wieloletnich badań nad mechanizmami spustowych, cechami klinicznymi i konsekwencjami depresji okołoporodowej u kobiet, nadal można odnieść wrażenie, że zbyt mało wiadomo na temat tego zaburzenia psychicznego w okresie okołoporodowym u kobiet. Jeśli zaś chodzi o mężczyzn to istnieją tylko nieliczne doniesienia świadczące o konsekwencjach depresji u ojca dla fizycznego i emocjonalnego rozwoju nowonarodzonego dziecka. W prezentowanym artykule opisano kilka przypadków pacjentów mężczyzn, którzy zmagali się z objawami depresji w okresie okołoporodowym ich partnerek. We wszystkich historiach można doszukać się związku przyczynowo- skutkowego epizodu depresji z okresem okołoporodowym. Pomimo podobnych okoliczności życiowych i cech typowych dla depresji u mężczyzn obserwowano również wiele różnic w przebiegu choroby. Każdy z pacjentów wymagał leczenia farmakologicznego. W zależności od sytuacji klinicznej i życiowej zalecono równoległą psychoterapię, a w jednym przypadku również hospitalizację całodobową. U jednego z mężczyzn istotnym czynnikiem spustowym był epizod depresji poporodowej u partnerki. W stanie depresyjnym wszyscy trzej mężczyźni okresowo musieli zrezygnować z pełnienia roli opiekuńczej w stosunku do partnerki, a potem i dziecka. Zastosowane kompleksowe leczenie u wszystkich trzech ojców przyniosło remisję objawową i funkcjonalną. Dobry stan psychiczny przełożył się na dobrą adaptację do opieki nad małym dzieckiem i satysfakcję w roli ojca. Celem artykułu jest ukazanie depresji okołoporodowej u ojców jako realnego problemu klinicznego, który wymaga dalszych pogłębionych badań.
eISSN:2391-5854
ISSN:0033-2674
Journals System - logo
Scroll to top