PL EN
ARTICLE
Zaburzenia połączeń funkcjonalnych między czołowymi polami okoruchowymi, wzgórzem a móżdżkiem w chorobie afektywnej dwubiegunowej
 
Więcej
Ukryj
1
Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum, Klinika Psychiatrii Dorosłych
 
2
Uniwersytet Jagielloński, Zakład Neurokognitywistyki i Neuroergonomii
 
3
Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum, Katedra Psychiatrii
 
4
Szpital Uniwersytecki w Krakowie, Oddział Kliniczny Psychiatrii Dorosłych
 
5
Małopolskie Centrum Biotechnologii, Grupa Badawcza Neuroobrazowania, Uniwersytet Jagielloński
 
6
Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum, Zakład Zaburzeń Afektywnych
 
7
Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum, Katedra Radiologii
 
 
Data nadesłania: 13-02-2019
 
 
Data ostatniej rewizji: 16-02-2019
 
 
Data akceptacji: 16-02-2019
 
 
Data publikacji online: 30-06-2020
 
 
Data publikacji: 30-06-2019
 
 
Autor do korespondencji
Adrian Andrzej Chrobak   

Klinika Psychiatrii Dorosłych, Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum, Kraków, Polska
 
 
Psychiatr Pol 2020;54(3):487-497
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Cel pracy:
Celem naszego badania jest ocena połączeń funkcjonalnych sieci móżdżkowo-wzgórzowo-korowych łączących czołowe pola oczu (frontal eye fields -FEF) i okoruchowe struktury móżdżku: grudkę (X), czopek (IX), kłaczki (H X) i kłaczki dodatkowe brzuszne (H IX) w chorobie afektywnej dwubiegunowej (ChAD) za pomocą obrazowania aktywności mózgu w stanie spoczynkowym, metodą funkcjonalnego rezonansu magnetycznego (resting state functional magnetic resonance imaging– rsfMRI).

Metoda:
19 pacjentów z ChAD w okresie eutymii i 14 zdrowych ochotników zostało zbadanych przy pomocy techniki rsfMRI. Oceniane były połączenia funkcjonalne między obustronnymi regionami FEF, wzgórza i okoruchowych struktur móżdżku.

Wyniki:
W porównaniu do grupy kontrolnej pacjenci z ChAD wykazali istotnie mniejszą łączność funkcjonalną pomiędzy następującymi strukturami: prawym FEF a obustronnym wzgórzem, kłaczkami (H X) oraz czopkiem (IX); między prawym wzgórzem a prawym FEF; między prawym kłaczkiem (H X) a prawym FEF i lewym wzgórzem; lewym wzgórzem a obustronnym FEF i prawym kłaczkiem (H X).

Wnioski:
Badani pacjenci z ChAD wykazali obniżoną funkcjonalność połączeń między FEF, wzgórzem i strukturami móżdżku związanymi z kontrolą ruchów gałek ocznych. Przeprowadzenie badania okulometrycznego w grupie osób ocenianych przy pomocy rsfMRI pozwoli ustalić, czy obserwowane przez nas zaburzenia połączeń funkcjonalnych związane są z deficytami ruchów gałek ocznych w ChAD.

eISSN:2391-5854
ISSN:0033-2674
Journals System - logo
Scroll to top