PL EN
Użyteczność technik kontrolowanego oddychania w psychiatrii. Przegląd badań z ostatnich lat. Część 1 – tradycje Wschodu
 
Więcej
Ukryj
1
Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum, Wydział Lekarski, Katedra Psychoterapii
 
 
Data nadesłania: 13-10-2021
 
 
Data ostatniej rewizji: 15-02-2022
 
 
Data akceptacji: 20-02-2022
 
 
Data publikacji online: 28-02-2023
 
 
Data publikacji: 28-02-2023
 
 
Autor do korespondencji
Katarzyna Klasa   

Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum, Wydział Lekarski, Katedra Psychoterapii
 
 
Psychiatr Pol 2023;57(1):207-222
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Tematem niniejszej pracy jest kliniczna użyteczność w psychiatrii technik kontrolowanego oddychania, opartych na tradycjach Wschodu, mających na celu przywrócenie równowagi układu autonomicznego. Choć techniki takie mają długą tradycję jako „metody relaksacyjne”, nabierają dodatkowego znaczenia w kontekście obecnej pandemii Covid-19 i wynikającego z niej długotrwałego stresu. Niniejszy przegląd koncentruje się na ustaleniach z ostatnich lat odnoszących się do populacji klinicznych, nie ograniczając się do kontekstu pandemii Covid-19. Zawarto w nim również podstawowe informacje dotyczące biologicznych mechanizmów oddychania i związanych z nimi markerów (częstotliwość oddychania – respiratory rate, RR i zmienność rytmu serca - heart rate variability, HRV) oraz ich zastosowania jako wskaźników efektów w badaniach odnoszących się do populacji pacjentów z zaburzeniami psychicznymi. Na podstawie dostępnych danych z badań empirycznych oraz poprzednich przeglądów systematycznych i narracyjnych wskazać można na możliwe korzyści wynikające z zastosowania technik opartych na kontrolowanym oddychaniu jako metody uzupełniającej w leczeniu szeregu zaburzeń zdrowia psychicznego. Omówiono również możliwe efekty niepożądane związane z proponowanymi technikami.
eISSN:2391-5854
ISSN:0033-2674
Journals System - logo
Scroll to top