PL EN
ARTICLE
Sposób żywienia a stan odżywienia pacjentów z zaburzeniami afektywnymi i schizofrenią
 
Więcej
Ukryj
1
Zakład Dietetyki i Żywienia Klinicznego, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
 
2
Klinika Psychiatrii, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
 
 
Data nadesłania: 02-02-2017
 
 
Data ostatniej rewizji: 02-06-2017
 
 
Data akceptacji: 08-06-2017
 
 
Data publikacji online: 30-12-2017
 
 
Data publikacji: 30-12-2017
 
 
Autor do korespondencji
Ewa Stefańska   

Zakład Dietetyki i Żywienia Klinicznego, Uniwersytet Medyczny, ul. Mieszka I 4 B, 15-054 Białystok, Polska
 
 
Psychiatr Pol 2017;51(6):1107-1120
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Cel pracy:
Celem pracy była ocena wartości odżywczej racji pokarmowych w grupie kobiet i mężczyzn chorujących na zaburzenia afektywne nawracające oraz schizofrenię, a także określenie związku wybranych parametrów żywieniowych ze wskaźnikami antropometrycznymi świadczącymi o stanie odżywienia badanych.

Metoda:
Badaniem objęto 219 osób (61 pacjentów z zaburzeniami depresyjnymi nawracającymi, 60 pacjentów ze schizofrenią oraz 98 zdrowych ochotników). W ocenie ilościowej sposobu żywienia wykorzystano 24-godzinny wywiad żywieniowy. W ocenie stanu odżywienia wykorzystano pomiary antropometryczne, biochemiczne i analizę składu ciała.

Wyniki:
Wykazano, iż kobiety z depresją i schizofrenią posiadały istotnie wyższą zawartość zarówno tkanki tłuszczowej trzewnej jak i tkanki tłuszczowej podskórnej w porównaniu z grupą kontrolną. Dieta o większym udziale energii z białka, wyższej podaży wapnia sprzyjała mniejszej zawartości tłuszczu w organizmie kobiet chorujących na depresję (w grupie mężczyzn z depresją takiej zależności nie odnotowano). W grupie pacjentów ze schizofrenią dieta o mniejszej podaży energii sprzyjała mniejszej wartości wskaźnika BMI, obwodu talii, wskaźnika WHR i mniejszej zawartości tłuszczu w organizmie.

Wnioski:
Nieprawidłowa struktura energetyczna, jak i nieodpowiednia zawartość składników odżywczych może w przyszłości przyczynić się do rozwoju wielu chorób somatycznych doprowadzając tym samym do pogorszenia jakości życia badanych jak i utrudniając utrzymanie zdrowia psychicznego.

eISSN:2391-5854
ISSN:0033-2674
Journals System - logo
Scroll to top