PL EN
ARTICLE
Czy czynnik neurotropowy BDNF może być wskaźnikiem skutecznych oddziaływań rehabilitacyjnych w schizofrenii?
 
Więcej
Ukryj
1
Zakład Pielęgniarstwa Psychiatrycznego UM, Lublin
 
2
Katedra i Zakład Mikrobiologii Lekarskiej UM, Lublin
 
3
II Klinika Psychiatrii i Rehabilitacji Psychiatrycznej UM, Lublin
 
4
Samodzielna Pracownia Badań Neurofizjologicznych Katedry Psychiatrii UM, Lublin
 
 
Data nadesłania: 29-11-2016
 
 
Data ostatniej rewizji: 09-06-2017
 
 
Data akceptacji: 24-07-2017
 
 
Data publikacji online: 27-10-2018
 
 
Data publikacji: 27-10-2018
 
 
Autor do korespondencji
Renata Markiewicz   

Uniwersytet Medyczny w Lublinie, Watykańska 10/66, 20-538 Lublin, Polska
 
 
Psychiatr Pol 2018;52(5):819-834
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Coraz więcej dowodów wskazuje, że neurotropowy czynnik pochodzenia mózgowego BDNF (ang. brain derived neurotrophic factor) to najbardziej rozpowszechniona neurotrofina w układzie nerwowym, która odgrywa ważną rolę jako wskaźnik skutecznie realizowanej rehabilitacji wobec osób z rozpoznaniem schizofrenii. Obecnie, w oparciu o nowoczesną diagnostykę laboratoryjną i aparaturową możliwe jest diagnozowanie deficytów, które wpływają na poziom funkcjonowania chorych, a na ich podstawie ustalanie indywidualnego programu readaptacyjnego, uwzględniającego różne formy terapii, w różnych środowiskach. W oparciu o przegląd dostępnego piśmiennictwa w pracy zaprezentowano dotychczasowe wyniki badań analizujących związek pomiędzy wybranymi oddziaływaniami rehabilitacyjnymi stosowanymi u pacjentów z rozpoznaniem schizofrenii, a zmianami stężenia BDNF - związku pomiędzy poziomem BDNF z aktywnością fizyczną oraz z terapią EEG Biofeedback. Badania dotyczące zastosowania prezentowanej metody wydają się wskazywać na użyteczność czynnika BDNF w ocenie skuteczności realizowanych oddziaływań rehabilitacyjnych w tej grupie chorych. Zmiany w stężeniu czynnika neurotropowego mogą być wskaźnikiem synergizmu ośrodkowego i obwodowego układu nerwowego, a wysokie stężenia BDNF uwarunkowane aktywnością fizyczną oraz neuromodulacyjnym efektem terapii EEG Biofeedback mogą wskazywać na ich skuteczność. Wykorzystanie różnych metod neurorehabilitacyjnych może poprawić funkcjonowanie społeczne osób chorych na schizofrenię. Traktowanie BDNF jako biologicznego wskaźnika tych procesów może być interesującą hipotezą.
eISSN:2391-5854
ISSN:0033-2674
Journals System - logo
Scroll to top