PL EN
ARTICLE
Nykturia nie wpływa na nasilenie depresji u cierpiących na nią pacjentów, ale koreluje z zaburzeniami snu
 
Więcej
Ukryj
1
Oddział Kliniczny Urologii, Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum
 
2
Oddział Kliniczny Psychiatrii Dorosłych, Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum
 
3
Katedra Psychoterapii UJ Collegium Medicum
 
4
Zakład Psychoterapii Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie
 
5
Klinika Psychiatrii Dorosłych, Katedra Psychiatrii, Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum
 
 
Data nadesłania: 11-02-2018
 
 
Data akceptacji: 02-04-2018
 
 
Data publikacji online: 27-10-2018
 
 
Data publikacji: 27-10-2018
 
 
Autor do korespondencji
Mikolaj Przydacz   

Department of Urology, Collegium Medicum of the Jagiellonian University, Krakow, Poland, ul. Grzegorzecka 18, 31-531 Krakow, Polska
 
 
Psychiatr Pol 2018;52(5):835-842
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Cel pracy:
Związek pomiędzy nykturią, depresją i zaburzeniami snu w populacji ogólnej został szeroko udokumentowany. Dotychczasowe badania nie przeanalizowały jednak wpływu nykturii na nasilenie choroby u pacjentów chorujących na depresję, a także związku pomiędzy nykturią a zaburzeniami snu wśród omawianych pacjentów. W tym celu zbadaliśmy wpływ nykturii na nasilenie depresji oraz jakość snu u pacjentów cierpiących na depresję.

Metoda:
Przeprowadziliśmy badanie przekrojowe wśród pacjentów depresyjnych leczonych w oddziale oraz poradni przyklinicznej Kliniki Psychiatrii Dorosłych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Wszyscy pacjenci spełnili kryteria DSM-5 oraz ICD-10 dla depresji. Nykturia została oceniona za pomocą skali International Prostate Symptom Score (IPSS), nasilenie depresji za pomocą 17-punktowego kwestionariusza Hamilton Rating Scale for Depression (HRSD), a jakość snu za pomocą Holland Sleep Disorders Questionnaire (HSDQ). Analiza statystyczna została przeprowadzona za pomocą testu ANOVA (post-hoc Tukey test).

Wyniki:
Do badania zostało włączonych 98 pacjentów. Nykturia została stwierdzona u 68 z nich. Większość pacjentów (35) wykazała łagodne nasilenie depresji. Średni wynik z kwestionariusza HSDQ wyniósł 78.8 (zakres 32-146). Wykonana przez nas analiza statystyczna wykazała brak wpływu nykturii na nasilenie depresji (p=0.625) przy jednak istotnie statystycznej korelacji pomiędzy nykturią a jakością snu (p=0.037). Test post-hoc analizujący korelację pomiędzy stopniem nasilenia nykturii a zaburzeniami snu pokazał, że większa liczba nocnych mikcji (co najmniej 3 epizody) prowadzi do istotnie wyższych wyników punktowych w kwestionariuszu HSDQ.

Wnioski:
Nasze badanie wykazało brak wpływu nykturii na nasilenie depresji u pacjentów ze zdiagnozowaną depresją. Niemniej, wskazaliśmy istotnie statystycznie związek pomiędzy nykturią a jakością snu u omawianych chorych. Dalsze badania z większą liczbą pacjentów są niezbędne do potwierdzenia omawianych wyników.

eISSN:2391-5854
ISSN:0033-2674
Journals System - logo
Scroll to top