PL EN
ARTICLE
Test rotacji mentalnych w chorobie afektywnej dwubiegunowej
 
Więcej
Ukryj
1
Klinika Psychiatrii Dorosłych, Uniwersytet Jagielloński, Collegium Medicum
 
2
Uniwersytet Jagielloński, Collegium Medicum
 
3
Koło Naukowe Chorób Afektywnych, Uniwersytet Jagielloński, Collegium Medicum
 
4
Zakład Zaburzeń Afektywnych, Katedra Psychiatrii, Uniwersytet Jagielloński, Collegium Medicum
 
5
Inserm U 1127, CNRS UMR 7225, Sorbonne Universités, UPMC Univ Paris 06 UMR S 1127, Institut du Cerveau et de la Moelle épinière, ICM
 
6
Zakład Psychologii Lekarskiej, Katedra Psychiatrii, Uniwersytet Jagielloński, Collegium Medicum
 
7
Oddział Neurochirurgii Dziecięcego Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie
 
 
Data nadesłania: 22-09-2017
 
 
Data ostatniej rewizji: 07-11-2017
 
 
Data akceptacji: 07-11-2017
 
 
Data publikacji online: 27-10-2018
 
 
Data publikacji: 27-10-2018
 
 
Autor do korespondencji
Anna Tereszko   

Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum, Lwowska 2/23, 30-548 Kraków, Polska
 
 
Psychiatr Pol 2018;52(5):807-817
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Cel pracy:
Choroba Afektywna Dwubiegunowa (ChAD) istotnie wpływa na poziom dysfunkcji poznawczych i motorycznych. Badania nad funkcjami poznawczymi w Chorobie Afektywnej Dwubiegunowej wskazują między innymi na występowanie deficytów w zakresie przetwarzania wzrokowo – przestrzennego i pamięci wzrokowo – przestrzennej. Dotychczas w badaniach z udziałem pacjentów z ChAD nie wykorzystywano jednak Testu Rotacji Mentalnych (Mental Rotation Task) do oceny tych funkcji. Naszym celem było wprowadzenie tej metody i ocena wspomnianych zaburzeń w grupie pacjentów z ChAD w eutymii.

Metoda:
W badaniu wzięło udział 31 pacjentów z ChAD w fazie eutymii oraz 27 zdrowych ochotników dobranych pod względem wieku i lat edukacji. Każdy z uczestników wykonywał komputerową wersję Testu Rotacji Mentalnych. Badani mieli za zadanie porównywać dwie zrotowane względem siebie figury i ocenić ich podobieństwo, wskazując czy figury są identyczne, czy też stanowią swoje lustrzane odbicie.

Wyniki:
Test wykazał istotnie dłuższy czas reakcji w grupie pacjentów z ChAD w warunkach zrotowania figur pod kątem -90, -45, 45, 90 stopni oraz w przypadku braku rotacji. Dla kątów -135, 135 i 180 stopni nie odnotowano istotnej różnicy między grupami. Poziom poprawności wykonania był istotnie niższy w grupie pacjentów niż w grupie kontrolnej zarówno w wyniku ogólnym jak i w poszczególnych warunkach zadania. Korelacja między średnim czasem reakcji a poprawnością okazała się nieistotna.

Wnioski:
Nasze wyniki są zgodne z literaturą opisującą deficyty wzrokowo-przestrzenne w ChAD. Badanie to jako pierwsze prezentuje deficyty rotacji umysłowych u pacjentów z ChAD w fazie eutymii.

eISSN:2391-5854
ISSN:0033-2674
Journals System - logo
Scroll to top