PL EN
REVIEW
Ryzyko i profilaktyka żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej u pacjentów hospitalizowanych z powodu zaburzeń psychicznych. Przegląd badań
 
Więcej
Ukryj
1
Klinika Psychiatrii Dorosłych Gdański Uniwersytet Medyczny
 
2
Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych, Chorób Tkanki Łącznej i Geriatrii Gdański Uniwersytet Medyczny
 
 
Data nadesłania: 17-08-2017
 
 
Data ostatniej rewizji: 21-10-2017
 
 
Data akceptacji: 22-10-2017
 
 
Data publikacji online: 30-06-2018
 
 
Data publikacji: 30-06-2018
 
 
Autor do korespondencji
Alina Wilkowska   

Klinika Psychiatrii Dorosłych Gdański Uniwersytet Medyczny, Akacjowa, 41c, 81-520 Gdynia, Polska
 
 
Psychiatr Pol 2018;52(3):421-435
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Żylna Choroba Zakrzepowo-Zatorowa (ŻChZZ) jest częstym i niebezpiecznym powikłaniem występującym w trakcie leczenia szpitalnego o całkowitej rocznej zapadalności 70-200 na 100 000 mieszkańców. ŻCZZ może przebiegać w postaci Zakrzepicy Żył Głębokich (ZŻG) lub Zatorowości Płucnej (ZP). ZP jest przyczyną około 10% zgonów związanych z hospitalizacją i stanowi najczęstszą możliwą do uniknięcia przyczynę zgonów szpitalnych. Pacjenci hospitalizowani psychiatrycznie są szczególnie narażeni na zwiększone ryzyko ŻChZZ w związku z ograniczeniem poruszania się, zastosowaniem unieruchomienia, katatonią, trudnościami w komunikacji oraz stosowaniem leków przeciwpsychotycznych. Jednocześnie chorzy cierpiący z powodu przewlekłych zaburzeń psychicznych, w szczególności obciążeni schizofrenią oraz nawracającymi zaburzeniami nastroju, wykazują istotnie wyższą współchorobowość somatyczną. Ta populacja chorych hospitalizowanych wymaga szczególnego podejścia w zakresie profilaktyki ŻChZZ. Celem pracy jest przybliżenie tematyki żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej, przedstawienie zwalidowanych narzędzi diagnostycznych oraz metod profilaktyki Żylnej Choroby Zakrzepowo-Zatorowej. W pracy zawarto przegląd dostępnych badań dotyczących ŻCZZ u pacjentów hospitalizowanych z powodu zaburzeń psychicznych. W związku z niedostatkiem specyficznych badań w tej populacji należy odnosić się do wytycznych ogólnomedycznych w zakresie profilaktyki ŻChZZ.
eISSN:2391-5854
ISSN:0033-2674
Journals System - logo
Scroll to top