PL EN
ARTICLE
Poznanie emocjonalne według Antoniego Kępińskiego
 
 
Więcej
Ukryj
1
Towarzystwo Internistów Polskich
 
 
Data nadesłania: 22-02-2020
 
 
Data ostatniej rewizji: 23-04-2020
 
 
Data akceptacji: 28-04-2020
 
 
Data publikacji online: 28-02-2021
 
 
Data publikacji: 28-02-2021
 
 
Autor do korespondencji
Jan Ceklarz   

Towarzystwo Internistów Polskich
 
 
Psychiatr Pol 2021;55(1):197-211
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Artykuł ma na celu określenie roli emocji w mechanizmach podejmowania decyzji w koncepcji metabolizmu informacyjnego – autorskim projekcie badawczym polskiego psychiatry Antoniego Kępińskiego. Praca ma charakter teoretyczny, dotyczy badań nad zawartą w publikacjach Kępińskiego charakterystyką procesu emocjonalnego oraz konsekwencjami jakie z tego wynikają dla konstytucji relacji terapeutycznej . Określenie roli emocji w aspekcie biologicznym i społecznym odniesione zostało do analogicznych sposobów opisu w badaniach z zakresu kognitywistyki. Emocje stanowią subiektywny (pierwszoosobowy) wyraz relacji podmiotu do otoczenia wynikający z podstawowych zasad określanych jako prawa biologiczne; decyzje podejmowane w oparciu o proces emocjonalny i aktualne stany ciała stanowią podstawę przetwarzania informacji. Postulat ten antycypuje późniejsze badania neurobiologiczne i został odniesiony do prac Antonio Damasio. Ustalenie biologicznej roli emocji pozwala zidentyfikować ich miejsce w procesie psychoterapeutycznym opisywanym poprzez metabolizm informacyjny. Emocje poprzez ich wymiar relacyjny stanowią genezę jednostkowego sensu. Postulat emocjonalnej konstytucji sensu w psychoterapii odpowiada sposobowi użycia pojęcia rozumienia, które sytuowane jest w opozycji do obiektywnej metody wyjaśniania.
eISSN:2391-5854
ISSN:0033-2674
Journals System - logo
Scroll to top