PL EN
ARTICLE
Heroizm jako najwyższa możliwość terapeutyczna na podstawie Antoniego Kępińskiego
 
 
Więcej
Ukryj
1
Instytut Karola Wojtyły - Fundacja Naukowa
 
 
Data nadesłania: 21-12-2018
 
 
Data ostatniej rewizji: 24-02-2019
 
 
Data akceptacji: 01-03-2019
 
 
Data publikacji online: 28-02-2021
 
 
Data publikacji: 28-02-2021
 
 
Autor do korespondencji
Artur Mnich   

Instytut Karola Wojtyły - Fundacja Naukowa
 
 
Psychiatr Pol 2021;55(1):213-224
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Heroizm jest jedną z najbardziej oryginalnych koncepcji Antoniego Kępińskiego zawartą w jego dziełach. Z powodu trudno dostępnych źródeł informacji napotyka pewne problemy interpretacyjne. Celem artykułu jest wskazanie heroizmu i pojęć z nim związanych (postawy heroicznej, tendencji heroicznej czy proporcji heroicznej) jako najwyższą możliwość terapeutyczną. Autor dokładnie przeanalizował piśmiennictwo w zakresie objaśnień tematu przez samego Kępińskiego, także innych autorów (np. Kokoszki), oraz również uzyskał informacje od współpracowników Kępińskiego. Przeprowadził analizę tych treści z zastosowaniem ramy interpretacyjnej opartej o koncepcję potencjalności nadrzędnej podmiotu – ludzkiego ja, które działa i przeżywa to działanie. Koncepcja ta pochodzi z fenomenologii realistycznej Wojtyły, która wnosi pewną interpretacyjną nowość w postaci fenomenologicznie ujętej woli. W wyniku tego można ustalić zasadniczy związek pomiędzy heroizmem a nadrzędną potencjalnością, który określa istota wolności. Końcowa dyskusja potwierdza tytułową tezę. Dzięki temu poszerza się i uzupełnia wiedza o badanym czynniku terapeutycznym, który zyskuje nowy potencjał dla praktyki terapeutycznej i jej badań. Praca ta jest pracą poglądową i może stanowić podstawę do dalszego rozwoju badanego tematu w oparciu o zastosowaną ramę interpretacyjną.
eISSN:2391-5854
ISSN:0033-2674
Journals System - logo
Scroll to top