PL EN
Objawy dysocjacji czucia bólu i dotyku, derealizacji i depersonalizacji u kobiet a wydarzenia urazowe z okresu dzieciństwa, adolescencji i wczesnej dorosłości
 
Więcej
Ukryj
1
Katedra Psychoterapii UJ CM
 
2
Zakład Psychoterapii Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie
 
 
Data nadesłania: 17-07-2014
 
 
Data ostatniej rewizji: 19-10-2014
 
 
Data akceptacji: 06-01-2015
 
 
Data publikacji: 28-02-2016
 
 
Autor do korespondencji
Bogna Smiatek-Mazgaj   

Katedra Psychoterapii UJ CM, Lenartowicza 14, 31-138 Kraków, Polska
 
 
Psychiatr Pol 2016;50(1):77-93
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Cel:
Ocena ryzyka związanego z rozmaitymi urazowymi wydarzeniami w dzieciństwie i adolescencji, dotyczącego objawów dysocjacyjnych czucia bólu i dotyku oraz depersonalizacji i derealizacji.

Metoda:
Współwystępowanie dawnych okoliczności życiowych oraz aktualnie obecnych objawów badano na podstawie kwestionariuszy objawowych KO”0” oraz Ankiet Życiorysowych, wypełnianych przed leczeniem w dziennym oddziale leczenia nerwic.

Wyniki:
W grupie 2582 kobiet, pacjentek dziennego oddziału leczenia zaburzeń nerwicowych i osobowości stwierdzono występowanie dysocjacji czucia bólu i dotyku, depersonalizacji i derealizacji u 24-36% pacjentek, natomiast maksymalne nasilenie tych objawów zgłosiło ok. 4-8% badanych. Badane pacjentki informowały o narażeniu w okresie dzieciństwa i dorastania (przed 18rż) na liczne wydarzenia urazowe o zróżnicowanym nasileniu i częstości, m.in. wrogości jednego z rodziców (ok. 5% badanych), rozpoczęcia współżycia przed 13rż (1%), gorszych niż rówieśnicy warunkach materialnych (23%), prześladowania rodziny pochodzenia (2%), niechęci ze strony rówieśników (9%). Przeprowadzone analizy regresji wykazały zilustrowane za pomocą współczynników OR (ilorazów szans) istotne statystycznie powiązania między większością z analizowanych objawów a wieloma spośród wymienionych wydarzeń, np. byciem uważaną za gorszą od rodzeństwa, złością matki w sytuacji choroby pacjentki w dzieciństwie, brakiem wsparcia, obojętnością rodzica, biedą i gorszością rodziny pochodzenia, gorszą pozycją w klasie i wynikami w nauce, całkowitym nieuświadomieniem seksualnym, kazirodztwem lub jego próbą.

Wnioski:
Objawy dysocjacji, depersonalizacji i derealizacji występowały u badanych pacjentek istotnie częściej wraz z obciążającymi wydarzeniami życiowymi - sytuacjami trudnymi z okresu dzieciństwa i adolescencji. W związku z powyższym w codziennej praktyce klinicznej u pacjentek zgłaszających tego rodzaju objawy, niezależnie od rozpoznania (np. szczegółowego zaburzenia nerwicowego), można się spodziewać ujawnienia informacji na temat takich wydarzeń.

eISSN:2391-5854
ISSN:0033-2674
Journals System - logo
Scroll to top