PL EN
ARTICLE
Redukcja ryzyka metabolicznego u chorych na schizofrenię przyjmujących leki przeciwpsychotyczne – zalecenia Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego
 
Więcej
Ukryj
1
Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie, III Klinika Psychiatryczna
 
2
Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum, Katedra Psychiatrii, Klinika Psychiatrii Dorosłych
 
3
Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie, Klinika Psychiatrii Sądowej
 
4
Warszawski Uniwersytet Medyczny, I Katedra i Klinika Kardiologii
 
5
Warszawski Uniwersytet Medyczny, III Klinika Chorób Wewnętrznych i Kardiologii
 
6
Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie, Katedra i Klinika Psychiatrii
 
7
Warszawski Uniwersytet Medyczny, Wydział Nauk o Zdrowiu, Klinika Psychiatryczna
 
8
Warszawski Uniwersytet Medyczny, Katedra i Klinika Psychiatryczna
 
 
Data nadesłania: 29-09-2019
 
 
Data ostatniej rewizji: 15-10-2019
 
 
Data akceptacji: 19-10-2019
 
 
Data publikacji online: 31-12-2019
 
 
Data publikacji: 31-12-2019
 
 
Autor do korespondencji
Adam Wichniak   

III Klinika Psychiatryczna, Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie
 
 
Psychiatr Pol 2019;53(6):1191-1218
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Chorzy na schizofrenię są podatni na schorzenia somatyczne, co powoduje, że ich oczekiwana długość życia jest o około 20 lat krótsza niż w populacji ogólnej. Spośród schorzeń somatycznych występujących u chorych na schizofrenię do najczęstszych należą zaburzenia metaboliczne i choroby układu sercowo-naczyniowego. Celem artykułu jest przedstawienie rekomendacji na temat redukcji ryzyka metabolicznego u chorych na schizofrenię przyjmujących leki przeciwpsychotyczne, przyjętych jako stanowisko Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego z zaleceniem ich stosowania w leczeniu osób chorych na schizofrenię w Polsce. Rutynowa ocena ryzyka metabolicznego u chorych na schizofrenię zalecana jest w celu wczesnego wykrywania zaburzeń metabolicznych oraz monitorowania bezpieczeństwa leczenia przeciwpsychotycznego. Ocena obejmuje: dane z wywiadu, badanie przedmiotowe, badania laboratoryjne. U każdego chorego należy wykonać taką ocenę przed rozpoczęciem leczenia, po 6 i 12 tygodniach po jego włączeniu, a następnie przynajmniej raz w roku. Ponadto, u mężczyzn powyżej 40. roku życia oraz u kobiet powyżej 50. roku życia chorujących na schizofrenię zaleca się ocenę ryzyka sercowo-naczyniowego z zastosowaniem karty ryzyka SCORE. W celu redukcji ryzyka metabolicznego u chorych na schizofrenię należy stosować leki przeciwpsychotyczne z niskim ryzykiem powodowania zaburzeń metabolicznych i zalecać je we właściwej dawce. W przypadku stosowania innych leków i wystąpienia zaburzeń metabolicznych modyfikować leczenie poprzez augmentację lub zmianę leczenia na inny lek przeciwpsychotyczny o niskim ryzyku powodowania zaburzeń metabolicznych. Kierować pacjentów na konsultacje internistyczną i stosować leczenie somatyczne. Zachęcać chorych do regularnej aktywności fizycznej i kształtować u nich właściwe nawyki żywieniowe. Motywować pacjentów do zaprzestania palenia tytoniu, picia alkoholu i stosowania substancji psychoaktywnych.
eISSN:2391-5854
ISSN:0033-2674
Journals System - logo
Scroll to top