PL EN
ARTICLE
Czy czynniki związane z ryzykiem samobójstwa są specyficzne dla płci?
 
Więcej
Ukryj
1
Zakład Genetyki w Psychiatrii, Katedra Psychiatrii, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 
2
Katedra Informatyki i Statystyki, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 
3
Pracownia Badań Molekularnych i Komórkowych, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 
4
Klinika Psychiatrii Dorosłych, Katedra Psychiatrii, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 
 
Data nadesłania: 03-07-2017
 
 
Data ostatniej rewizji: 10-09-2017
 
 
Data akceptacji: 23-10-2017
 
 
Data publikacji online: 28-02-2018
 
 
Data publikacji: 28-02-2018
 
 
Autor do korespondencji
Joanna Maria Pawlak   

Zakład Genetyki w Psychiatrii, Uniwersytet Medyczny im. K Marcinkowskiego, ul. Szpitalna 27/33, 60-572 Poznań, Polska
 
 
Psychiatr Pol 2018;52(1):21-32
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Cel pracy:
Samobójstwo stanowi istotne zagadnienie w opiece nad pacjentami psychiatrycznymi. Najwyższe ryzyko obserwowane jest u osób z zaburzeniami afektywnymi. Na podstawie literatury wytypowano 20 czynników związanych z zachowaniami samobójczymi (czynniki socjo-demograficzne, kliniczne i obciążenia rodzinne) i przeanalizowano ich znaczenie zależnie od płci pacjentów.

Metoda:
Do badania włączono chorych z rozpoznaniem dużej depresji (MDD; n=249) i zaburzeń depresyjnych dwubiegunowych (BP; n=582). Zastosowano kwestionariusze SCID I (Structured Clinical Interview for DSM-IV Axis I), OPCRIT (Operational Criteria Diagnostic Checklist) oraz kwestionariusz obciążeń rodzinnych.

Wyniki:
W badanej populacji stwierdzono związek prób samobójczych z następującymi czynnikami: obciążenie rodzinne zaburzeniami psychicznymi, zaburzeniami afektywnymi i nadużywaniem/uzależnieniem od substancji psychoaktywnych, obciążenie rodzinne próbami/dokonanymi samobójstwami, występowanie w przebiegu epizodów depresyjnych następujących objawów: nadmierne poczucie winy, poczucie bezwartościowości i przedwczesne budzenie się rano oraz z objawami psychotycznymi. Wykazano także związek prób samobójczych w wywiadzie z posiadaniem potomstwa. Czynniki związane z próbami samobójczymi różniły się w podgrupach kobiet i mężczyzn. Wiek początku MDD i współwystępowanie z zaburzeniami afektywnymi nadużywania/uzależnienia od substancji psychoaktywnych było związane z próbami samobójczymi wyłącznie w grupie kobiet. Posiadanie potomstwa było związane z próbami samobójczymi w całej grupie oraz w podgrupie mężczyzn, natomiast nie miało znaczenia w podgrupie kobiet.

Wnioski:
Stwierdzono związek prób samobójczych z dziesięcioma spośród wytypowanych 20 czynników, jednak ich istotność (lub jej brak) różniła się pomiędzy grupą pacjentów płci męskiej i płci żeńskiej aż w połowie przypadków.

eISSN:2391-5854
ISSN:0033-2674
Journals System - logo
Scroll to top