PL EN
ARTICLE
Poczucie i potrzeba władzy u pacjentów cierpiących na schizofrenię
 
Więcej
Ukryj
1
Uniwersytet Śląski w Katowicach, Instytut Psychologii,Zakład Psychologii Społecznej i Środowiskowej
 
2
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej ALTERMED w Katowicach
 
 
Data nadesłania: 26-05-2017
 
 
Data ostatniej rewizji: 24-10-2017
 
 
Data akceptacji: 12-11-2017
 
 
Data publikacji online: 28-02-2019
 
 
Data publikacji: 28-02-2019
 
 
Autor do korespondencji
Dagna Kocur   

Uniwersytet Śląski, Instytut Psychologii, M. Grażyńskiego 53, 40-126 Katowice, Polska
 
 
Psychiatr Pol 2019;53(1):105-115
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Cel pracy:
Celem badania była analiza poczucia władzy w relacjach z innymi, relacjach z lekarzem oraz analiza potrzeby władzy i wywierania wpływu a także poczucia umiejętności wywierania wpływu i sprawowania władzy wśród pacjentów cierpiących na schizofrenię. Analizie poddano także zależności wieku i płci porównując grupę badaną i kontrolną.

Metoda:
Grupę badaną stanowiło 47 pacjentów z rozpoznaniem F20 (Schizofrenia). Do grupy kontrolnej zostały dobrane osoby pod kątem wieku i płci, niekorzystające z pomocy psychiatrycznej lub psychologicznej. W badaniu wykorzystano: Kwestionariusz Potrzeby Władzy i Wywierania Wpływu (Bennett, 1988), Skalę Poczucia Władzy (Anderson, John i Keltner, 2012) oraz rozszerzoną metryczkę.

Wyniki:
Pacjenci cierpiący na schizofrenię charakteryzowali się niższym poczuciem władzy niż osoby zdrowe. Pacjenci uzyskali także niższe wyniki w porównaniu z grupą kontrolną w zakresie poczucia umiejętności sprawowania władzy i wywierania wpływu. Osoby cierpiące na schizofrenię miały istotnie wyższe poczucie władzy w relacjach ze swoim lekarzem niż ogólnie w relacjach z innymi osobami. Mężczyźni cierpiący na schizofrenię uzyskali niższe wyniki w zakresie poczucia władzy, poczucia umiejętności sprawowania władzy i wywierania wpływu oraz potrzeby wywierania wpływu w porównaniu z pozostałymi mężczyznami. W grupach kobiet nie zaobserwowano analogicznych różnic.

Wnioski:
Wyniki mogą zostać wykorzystane w terapii pacjentów cierpiących na schizofrenię, podczas analizy skuteczności terapii czy analizy relacji terapeutycznej.

eISSN:2391-5854
ISSN:0033-2674
Journals System - logo
Scroll to top