PL EN
ARTICLE
Rehabilitacja neuropsychologiczna metodą „Errorless learning” osób cierpiących na otępienie w przebiegu choroby Alzheimera
 
Więcej
Ukryj
1
Centrum Neuropsychologii „Neurona” w Wołowie
 
2
Ośrodek Badawczo-Naukowo-Dydaktyczny Chorób Otępiennych w Ścinawie
 
3
Syneos Health, Clinical Surveillance and Training
 
4
Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu, Katedra Psychiatrii
 
 
Data nadesłania: 24-08-2017
 
 
Data akceptacji: 10-12-2017
 
 
Data publikacji online: 28-02-2019
 
 
Data publikacji: 28-02-2019
 
 
Autor do korespondencji
Agnieszka Śmigórska   

Centrum Neuropsychologii Neurona, ul.Wojska Polskiego 11/8, 56-100 Wołów, Polska
 
 
Psychiatr Pol 2019;53(1):117–127
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
W niniejszym artykule omówiono możliwości stosowania strategii rehabilitacyjnej znanej pod nazwą bezbłędnego uczenia się (ang. errorless learning, EL) u pacjentów z chorobą Alzheimera. Autorzy przedstawiają zagadnienie w kontekście stanu wiedzy o efektywności oddziaływań neuropsychologicznych u pacjentów cierpiących na AD. Zarysowana jest historia powstania terapii metodą uczenia się bezbłędnego oraz startegie i techniki stosowane w jej obrębie. Wykazane jest nowatorstwo metodologiczne tego podejścia, które, w przeciwieństwie do większości strategii rehabilitacji neuropsychologicznej, ma względnie solidne podstawy teoretyczne. Pozostała część pracy poświęcona jest omówieniu dostępnych w literaturze ustaleń empirycznych dotyczących efektywności stosowania uczenia się bezbłędnego w rehabilitacji osób z AD. Omówione są czynniki wpływające na nią, takie jak organizacja sesji rehabilitacyjnych, częstotliwość sprawdzania postępów czynionych przez uczestników oraz rodzaj trenowanego materiału. Efektywność EL jest porównana z efektywnością innych metod rehabilitacji neuropsychologicznej. Autorzy artykułu uważają, że strategia bezbłędnego uczenia się może zwiększać efektywność treningów poznawczych i stanowi użyteczną opcję w rehabilitacji neuropsychologicznej pacjentów cierpiących na chorobę Alzheimera w umiarkowanym lub zaawansowanym stadium.
eISSN:2391-5854
ISSN:0033-2674