PL EN
Czy trening węchowy może sprzyjać usprawnianiu funkcjonowania poznawczego u pacjentów z łagodnymi zaburzeniami poznawczymi?
 
Więcej
Ukryj
1
Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu Katedra i Klinika Geriatrii ul. Marii Skłodowskiej-Curie 66 50-369 Wrocław
 
2
Centrum Neuropsychologii "Neurona" ul. Browarna 5 56-100 Wołów
 
3
Uniwersystet Medyczny we Wrocławiu Klinika Psychiatrii ul. Wybrzeże Ludwika Pasteura 10 50-367 Wrocław
 
 
Data nadesłania: 31-01-2020
 
 
Data ostatniej rewizji: 31-05-2020
 
 
Data akceptacji: 20-07-2020
 
 
Data publikacji online: 30-04-2022
 
 
Data publikacji: 30-04-2022
 
 
Autor do korespondencji
Agnieszka Mydlikowska-Śmigórska   

Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu Katedra i Klinika Geriatrii ul. Marii Skłodowskiej-Curie 66 50-369 Wrocław
 
 
Psychiatr Pol 2022;56(2):405-416
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Cel pracy:
Zgodnie z niektórymi interpretacjami teoretycznymi efektów treningu węchowego, trening ten może pośrednio wpływać pozytywnie na funkcjonowanie poznawcze pacjentów z otępieniem typu alzheimerowskiego. Mechanizm działania w tym wypadku stanowi stymulacja krążenia mózgowego w obszarach mózgu, które są współdzielone przez procesy węchowe i pamięciowe. Celem niniejszego artykułu jest weryfikacja hipotezy, że trening węchowy poprawia funkcjonowanie pamięci i uwagi u pacjentów łagodnymi zaburzeniami poznawczymi.

Metoda:
Układ typu „cross-over assignment” został użyty jako metoda interwencji. Uczestnicy z diagnozą łagodnych zaburzeń poznawczych (N=35; 17 mężczyzn i 18 kobiet) stanowili swoją własną grupę kontrolną. Podczas pierwszych 12 tygodni od czasu badania początkowego nie stosowano żadnych oddziaływań terapeutycznych. Pacjenci przeszli kontrolne badania neuropsychologiczne i wkroczyli w drugi etap badania. W tym etapie poddani zostali codziennemu treningowi sprawności węchowej, który obejmował dwie kilkuminutowe sesje dziennie, wykonywane przez następne 3 miesiące. Funkcjonowanie poznawcze pacjentów było mierzone w trzech punktach czasowych: na samym początku, po 3 miesiącach i po 6 miesiącach (od pomiaru początkowego). Użyto następujących skal do pomiaru sprawności pamięci i uwagi: ACE-III, CVLT i MMSE.

Wyniki:
Uzyskano istotną statystycznie poprawę funkcjonowania pamięciowego, mierzoną za pomocą CVLT, MMSE, ACE-III: skala pamięci oraz ACE-III: wynik całkowity. Uznaje się je za artefakty związane z efektem uczenia się, nie za prawdziwe efekty treningu. Ponadto stwierdzono poprawę, na poziomie trendu, sprawności funkcjonowania uwagi mierzoną ACE-III: skala uwagi.

Wnioski:
Autorzy dyskutują teoretyczne implikacje przeprowadzonego badania. Omawiają metodologiczne wyzwania związane z przyjętym planem badawczym oraz sugerują przyszłe kierunki badań.

eISSN:2391-5854
ISSN:0033-2674
Journals System - logo
Scroll to top