PL EN
Montrealska Skala Oceny Funkcji Poznawczych MoCA 7.2.– polska adaptacja metody i badania nad równoważnością
 
Więcej
Ukryj
1
Dyrektor: L. Rudzka, Mazowieckie Specjalistyczne Centrum Zdrowia im. Prof. Jana Mazurkiewicza
 
2
Mazowieckie Specjalistyczne Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza; Klinika Psychiatryczna Wydziału Nauki o Zdrowiu WUM
 
3
Mazowieckie Specjalistyczne Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza; Klinika Psychiatrii Oddziału Fizjoterapii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
 
4
Mazowieckie Specjalistyczne Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza; Klinika Psychiatryczna Wydziału Nauki o Zdrowiu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
 
 
Data nadesłania: 17-12-2013
 
 
Data ostatniej rewizji: 24-03-2014
 
 
Data akceptacji: 25-03-2014
 
 
Data publikacji: 24-02-2015
 
 
Autor do korespondencji
Jacek Gierus   

Dyrektor: L. Rudzka, Mazowieckie Specjalistyczne Centrum Zdrowia im. Prof. Jana Mazurkiewicza, Partyzantów 2/4, 05-802 Pruszków, Polska
 
 
Psychiatr Pol 2015;49(1):171-179
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Cel:
Montrealska Skala Oceny Funkcji Poznawczych MoCA jest przesiewowym narzędziem do wykrywania łagodnych zaburzeń poznawczych (Mild Cognitive Impairmnent –MCI). Dotąd dostępna była w Polsce jedna wersja tej metody. Aby móc ocenić progresję zaburzeń albo efektywność terapii wymagane są dwie wersje o udokumentowanej równoważności. Przetłumaczono angielską wersję 7.2. metody i zaadaptowano ją kulturowo aby utrzymać odpowiednią rzetelność pomiaru. Następnie zbadano równoważność obu polskich wersji. Niniejszy artykuł ma na celu przedstawienie procesu adaptacji polskiej wersji skali MoCA 7.2. oraz wyników badań nad równoważnością obu dostępnych polskich wersji.

Metoda:
66 pacjentów psychiatrycznych (37 mężczyzn, 29 kobiety) z różnego stopnia i różnej etiologii dysfunkcjami poznawczymi, zostało przebadanych za pomocą obu wersji Montrealskiej Skali Oceny Funkcji Poznawczych. Kolejność podawania metod była losowa, nie stosowano pomiędzy nimi żadnych przerw czasowych.

Wyniki:
Nie stwierdzono istotnych różnic (p=0,601) w wynikach ogólnych pierwszej polskiej wersji MoCA oraz wersji równoważnej. Równoważność mierzona współczynnikiem korelacji rho Spearmana (rho=0,926) okazała się bardzo wysoka.

Wnioski:
Obie polskie wersje skali MoCA są równoważne i mogą być potencjalnie użyteczne w badaniach z powtarzanym pomiarem, przy ocenie progresji zaburzeń poznawczych oraz w badaniach nad efektywnością leczenia. Możliwość ich kolejnego użycia stwarza warunki do śledzenia możliwości poznawczych pacjentów, bez konieczności podawania tego samego materiału testowego.

eISSN:2391-5854
ISSN:0033-2674
Journals System - logo
Scroll to top