PL EN
Przydatność testu SLUMS w diagnostyce łagodnych zaburzeń poznawczych i otępień
 
Więcej
Ukryj
1
Zakład Psychiatrii Konsultacyjnej i Badań Neurobiologicznych Katedry Psychiatrii UM we Wrocławiu
 
 
Data nadesłania: 21-12-2014
 
 
Data ostatniej rewizji: 28-04-2015
 
 
Data akceptacji: 30-04-2015
 
 
Data publikacji: 30-04-2016
 
 
Autor do korespondencji
Dorota Szcześniak   

Zakład Psychiatrii Konsultacyjnej i Badań Neurobiologicznych Katedry Psychiatrii UM we Wrocławiu wyb. Pasteura 10, 50-367 Wrocław, Polska
 
 
Psychiatr Pol 2016;50(2):457-472
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Cel:
Celem pracy jest porównanie polskiej wersji testu The Saint Louis University Mental Status Examination z wystandaryzowanymi przesiewowymi narzędziami psychometrycznymi w detekcji łagodnych zaburzeń poznawczych i otępienia.

Metoda:
W badaniu wzięło udział 58 mieszkańców domów pomocy społecznej, którzy zostali podzieleni na trzy grupy: osób nie ujawniających objawów otępienia, z podejrzeniem łagodnych zaburzeń poznawczych oraz z podejrzeniem otępienia. Wyniki testu The Saint Louis University Mental Status Examination (SLUMS) porównano z wynikami w testach Krótkiej Skali Oceny Stanu Psychicznego (MMSE), Krótkiego Testu Stanu Psychicznego (STMS) oraz testu Sprawdź Swoją Pamięć (TYM).

Wyniki:
Średni wiek osób badanych wynosił 81,7 ± 8,62. W odniesieniu do poziomu edukacji, 37,9% ukończyło szkołę podstawową, 31% miało wykształcenie średni, natomiast 22,4% - wykształcenie wyższe. Wewnętrzna rzetelność testu SLUMS wynosiła 0,7031. Średni wynik w teście SLUMS u osób bez objawów otępienia wynosił 23,3 pkt., 19,3 pkt. u badanych z grupy zaburzeń poznawczych oraz 13,1 pkt. u osób z podejrzeniem otępienia. W porównaniu międzygrupowym powyższe wyniki różniły się istotnie statystycznie, pomiędzy osobami z podejrzeniem otępienia oraz z zaburzeniami poznawczymi (p = 0,01), podobnie w porównaniu do grupy nie ujawniającej objawów otępienia (p = 0,0001). Co więcej, test SLUMS stanowi przydatne narzędzie w różnicowaniu łagodnych zaburzeń poznawczych w grupie osób bez objawów (p = 0,017), podczas gdy wyniki skali MMSE nie dają takiej możliwości (p = 0,51).

Wnioski:
Wydaje się, że test SLUMS może stanowić skuteczną alternatywę dla powszechnie stosowanego testu MMSE oraz efektywne narzędzie przydatne w detekcji łagodnych zaburzeń poznawczych, a nie jedynie rozszerzyć wachlarz możliwych do stosowania narzędzi przesiewowych.

eISSN:2391-5854
ISSN:0033-2674
Journals System - logo
Scroll to top