PL EN
ARTICLE
Czy test Montreal Cognitive Assessment (MoCA) może być skuteczniejszy od powszechnie stosowanego Mini-Mental State Examination (MMSE) w wykrywaniu łagodnych zaburzeń funkcji poznawczych u osób po 60. roku życia? Metaanaliza
 
Więcej
Ukryj
1
Katedra i Klinika Geriatrii, Collegium Medicum, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Bydgoszcz
 
 
Data nadesłania: 30-03-2015
 
 
Data ostatniej rewizji: 02-06-2015
 
 
Data akceptacji: 13-06-2015
 
 
Data publikacji: 31-10-2016
 
 
Autor do korespondencji
Natalia Ciesielska   

Katedra i Klinika Geriatrii, Collegium Medicum, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Bydgoszcz, Jagiellońska 13/216, 85-067 Bydgoszcz, Polska
 
 
Psychiatr Pol 2016;50(5):1039-1052
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Cel:
Analiza wiarygodności MoCA vs. MMSE w wykrywaniu łagodnych zaburzeń poznawczych z uwzględnieniem czułości i swoistości wg. punktów odcięcia.

Metoda:
Posługując się słowami kluczami: łagodne zaburzenia funkcji poznwczych (mild cognitive impairment), krótka skala oceny stanu umysłu (mini mental state examination), montrealska skala oceny funkcji poznawczych (montreal cognitive assessment), wartość diagnostyczna (diagnostics value) przeszukano EBSCO host Web, Wiley Online Library, Springer Link, Science Direct oraz Medline. Uwzględniono artykuły spełniające kryteria włączenia i wyłączenia. Do oceny MoCA zakwalifikowano 20 badań, natomiast do MMSE 13 badań. Siłę badań oceniono przy zastosowaniu średniej ważonej, gdzie wagą była liczebność populacji w każdym badaniu, dla której uzyskano wynik czułości i swoistości dla danego punktu odcięcia. Punkty odcięcia zostały przedstawione jako krzywa ROC, a dokładność diagnozy dla MoCA i MMSE została obliczona jako powierzchnia pod krzywą AUC.

Wyniki:
Analiza krzywej ROC dla MoCA ukazała, że najlepszą wykrywalność MCI można uzyskać przy punkcie odcięcia 24/25 (n= 9350, czułość 80,48% i swoistość 81.19%). AUC wyniosło 0,846 (95% CI 0,823-0,868). Natomiast dla MMSE bardziej istotnym punktem odcięcia okazało się 27/28 (n=882, czułość 66,34% i swoistość 72,94%). AUC wyniosło 0,736 (95% CI 0,718-0,767).

Wnioski:
Test MoCA lepiej spełnia kryteria testu przesiewowego w kierunku wykrywania MCI u osób po 60 roku życia niż MMSE.

eISSN:2391-5854
ISSN:0033-2674
Journals System - logo
Scroll to top