PL EN
Diagnoza pourazowego zaburzenia stresowego (PTSD) za pomocą ustrukturalizowanego wywiadu klinicznego SCID-I
 
Więcej
Ukryj
1
prof. dr hab. W. Oniszczenko, Wydział Psychologii, Katedra Psychologii Różnic Indywidualnych UW
 
2
Kierownik: prof. dr hab. E. Szeląg, Wydział Psychologii, Katedra Neurorehabilitacji Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie
 
3
prof dr hab. B. Zawadzki, Interdyscyplinarne Centrum Genetyki Zachowania UW
 
 
Data nadesłania: 15-08-2014
 
 
Data ostatniej rewizji: 01-10-2014
 
 
Data akceptacji: 06-10-2014
 
 
Data publikacji: 24-02-2015
 
 
Autor do korespondencji
Agnieszka Popiel   

Kierownik: prof. dr hab. E. Szeląg, Wydział Psychologii, Katedra Neurorehabilitacji Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie, Chodakowska 19/31, 00-183 Warszawa, Polska
 
 
Psychiatr Pol 2015;49(1):159-169
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Cel:
Trafna i rzetelna diagnoza pourazowego zaburzenia stresowego jest ważna w praktyce klinicznej, orzecznictwie i badaniach naukowych. Celem badania było określenie właściwości psychometrycznych polskiej wersji ustrukturalizowanego wywiadu klinicznego SCID-I-PTSD, przeznaczonego do diagnozy pourazowego zaburzenia stresowego w oparciu o kryteria DSM-IV-TR.

Metoda:
W badaniu uwzględniono dane od pięciuset dwudziestu sześciu uczestników wypadków drogowych. Podstawę diagnozy klinicznej stanowił wywiad SCID-I-PTSD. Osoby badane wypełniały także zestaw narzędzi samoopisowych służących do oceny objawów PTSD (PDS), depresji (BDI-II), lęku (STAI) i potraumatycznych przekonań (PTCI).

Wyniki:
Pomiar za pomocą wywiadu cechuje wysoka rzetelność oraz trafność zbieżna i różnicowa. W porównaniu do narzędzia samoopisowego wywiad SCID-I-PTSD charakteryzuje się wyższą specyficznością. Pozycje wywiadu wykazują dobre własności psychometryczne (za wyjątkiem pozycji C3) oraz brak stronniczości w odniesieniu do płci. Analizy nie pozwoliły na jednoznaczne określenie struktury czynnikowej objawów PTSD.

Wnioski:
Otrzymane wyniki pozwalają twierdzić, że ustrukturalizowany wywiad kliniczny SCID-I, część poświęcona badaniu PTSD, wchodząca w skład Modułu F (zaburzenia lękowe) stanowi trafne i rzetelne narzędzie diagnozy pourazowego zaburzenia stresowego.

eISSN:2391-5854
ISSN:0033-2674
Journals System - logo
Scroll to top