PL EN
ARTICLE
Choroba Alzheimera o wczesnym początku – opis przypadku
 
Więcej
Ukryj
1
Katedra i Zakład Podstawowych Nauk Medycznych, Wydział Nauk o Zdrowiu w Bytomiu, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
 
2
Katedra i Klinika Neurologii, Wydział Lekarski z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
 
3
Górnośląskie Centrum Rehabilitacji Repty, Tarnowskie Góry
 
4
Faculty of Public Health in Bytom, Medical University of Silesia in Katowice
 
5
Instytut Psychologii, Wyższa Szkoła Humanitas w Sosnowcu
 
 
Data nadesłania: 15-05-2018
 
 
Data ostatniej rewizji: 07-06-2019
 
 
Data akceptacji: 10-11-2019
 
 
Data publikacji online: 30-04-2021
 
 
Data publikacji: 30-04-2021
 
 
Autor do korespondencji
Beata Łabuz-Roszak   

Faculty of Public Health in Bytom, Medical University of Silesia in Katowice
 
 
Psychiatr Pol 2021;55(2):323-330
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Zespoły otępienne są problemem nie tylko osób starszych. Otępienie o wczesnym początku (ang. early-onset dementia, EOD) rozpoczyna się poniżej 65 roku życia. Stanowi 4-10% wszystkich przypadków otępień. EOD wywiera istotne konsekwencje psychospołeczne, dotyka bowiem ludzi w ich najbardziej produktywnych latach życia, mających liczne obowiązki rodzinne, zawodowe i społeczne. Istnieje wiele chorób, które zidentyfikowano jako przyczynę EOD. Wśród nich najczęściej wymienia się chorobę Alzheimera, otępienie naczyniowe, otępienie czołowo-skroniowe, otępienie z ciałkami Lewy'ego, urazowe uszkodzenie mózgu, otępienie alkoholowe, chorobę Huntingtona, chorobę Parkinsona, otępienie mieszane, chorobę Creutzfeldta – Jakoba i zespół Downa. Większość badań wykazała chorobę Alzheimera jako najczęstszą etiologię EOD. Artykuł prezentuje przypadek 33-letniego chorego hospitalizowanego w Klinice Neurologii w Zabrzu, z postępującymi od około 15 miesięcy zaburzeniami funkcji poznawczych, zaburzeniami mowy i cechami zespołu pozapiramidowego parkinsonowskiego. MR głowy uwidocznił wyraźnie zaznaczone zaniki korowe i podkorowe, zwłaszcza płatów ciemieniowych i skroniowych. W płynie mózgowo-rdzeniowym wykazano obniżony poziom β-amyloidu oraz znacznie podwyższony poziom P-tau. U chorego rozpoznano chorobę Alzheimera o wczesnym początku, co potwierdziło badanie genetyczne - zidentyfikowano zmianę sekwencji w genie preseniliny 1 w układzie heterozygotycznym.
eISSN:2391-5854
ISSN:0033-2674
Journals System - logo
Scroll to top