PL EN
ARTICLE
Mediacyjny wpływ strategii radzenia sobie ze stresem na relację między wsparciem społecznym a symptomami depresji u pacjentów po przeszczepieniu serca
 
Więcej
Ukryj
1
Krakowska Akademia im. A Frycza Modrzewskiego, Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu
 
2
Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, Wydział Psychologii, Pedagogiki i Nauk Humanistycznych
 
3
Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum, Oddział Kliniczny Chirurgii Ogólnej, Onkologicznej, Gastroentorologicznej i Transplantologii
 
 
Data nadesłania: 07-08-2019
 
 
Data ostatniej rewizji: 20-01-2020
 
 
Data akceptacji: 08-02-2020
 
 
Data publikacji online: 30-04-2021
 
 
Data publikacji: 30-04-2021
 
 
Autor do korespondencji
Irena Milaniak   

Krakowska Akademia im. A Frycza Modrzewskiego, Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu
 
 
Psychiatr Pol 2021;55(2):331-344
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Cel pracy:
Celem niniejszego badania była ocena roli różnego rodzaju strategii radzenia sobie jako czynnika pośredniczącego pomiędzy wsparciem społecznym a symptomami depresji wśród pacjentów po przeszczepieniu serca

Metoda:
W badaniu udział wzięło 123 pacjentów po przeszczepieniu serca. Wszyscy uczestnicy badania wypełnili kwestionariusze samooceny z użyciem następujących standaryzowanych narzędzi: skróconej wersji Skali Depresji Becka (Beck Depression Inventory Short Form, BDI SF), Berlińskich Skali Wsparcia Społecznego (Berlin Social Support Scales, BSSS) oraz Wielowymiarowego Inwentarza do Pomiaru Radzenia Sobie ze Stresem (Coping Orientation to Problems Experienced, skrócona wersja COPE).

Wyniki:
Wyniki pokazały, że w odniesieniu do obecności symptomów depresji, aktualnie otrzymywane wsparcie społeczne oraz spostrzegane dostępne wsparcie społeczne (zarówno emocjonalne, jak i instrumentalne) okazały się mieć istotny bezpośredni wpływ. Strategie radzenia sobie miały pośredniczący efekt w korelacji między aktualnie otrzymywanym wsparciem społecznym, spostrzeganym dostępnym wsparciem społecznym a symptomami depresji. Osoby z niskim spostrzeganym dostępnym wsparciem społecznym oraz aktualnie otrzymywanym wsparciem społecznym (zarówno emocjonalnym, jak i instrumentalnym), jak również osoby stosujące strategie radzenia sobie polegające na unikaniu i wyparciu okazały się być podatne na doświadczanie symptomów depresji. Istotny efekt pośredniczący wobec symptomów depresji określono dla związku między aktywnym radzeniem sobie, planowaniem, pozytywnym przewartościowaniem, obwinianiem siebie oraz rzeczywiście otrzymywanym wsparciem

Wnioski:
Wszystkie rodzaje wsparcia społecznego okazały się bezpośrednio skorelowane z symptomami depresji. Strategie radzenia sobie okazały się mieć pośredniczący efekt w korelacji między postrzeganym wsparciem społecznym a depresją.

eISSN:2391-5854
ISSN:0033-2674
Journals System - logo
Scroll to top