PL EN
ARTICLE
Pandemia SARS-CoV-2 a populacja osób z otępieniem. Rekomendacje pod patronatem Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego
 
Więcej
Ukryj
1
Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, Katedra Psychiatrii
 
2
Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, Katedra i Zakład Rehabilitacji
 
 
Data nadesłania: 02-05-2020
 
 
Data akceptacji: 24-05-2020
 
 
Data publikacji online: 30-06-2020
 
 
Data publikacji: 30-06-2020
 
 
Autor do korespondencji
Mateusz Łuc   

Katedra Psychiatrii, Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
 
 
Psychiatr Pol 2020;54(3):421-436
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
SARS-CoV-2 stanowi szczególne zagrożenie dla osób w wieku podeszłym oraz z wieloma schorzeniami towarzyszącymi. W przypadku osób żyjących z otępieniem przestrzeganie zaleceń sanitarnych oraz niezbędna fizyczna izolacja mogą mieć daleko idące negatywne konsekwencje związane z ograniczeniem kontynuacji dostosowanej do ich potrzeb opieki, wsparcia oraz leczenia. Zalecenia związane z pandemią SARS-CoV-2 uwzględniać muszą nie tylko medyczne konsekwencje braku dostępu do opieki lekarskiej, lecz również ich długofalowe efekty oraz progresję choroby zgodnie z koncepcją zdrowia społecznego. Potrzebny jest również dopasowany do grupy seniorów, w tym osób z otępieniem, plan postępowania w zakresie psychoedukacji opiekunów nieformalnych. Przedstawione zalecenia, przygotowane pod patronatem PTP, dla osób mieszkających samodzielnie, z rodziną oraz w placówkach opieki długoterminowej mają na celu zwrócenie uwagi na kluczowe kwestie epidemiologiczne możliwe do zaplanowania przez personel medyczny w ramach organizacji opieki nad pacjentem. Równie ważne są jednak potrzeby psychiczne i społeczne pacjentów, których realizacja jest szczególnie istotna w dobie obostrzeń związanych z czynnościami dnia codziennego. Dalsze monitorowanie sytuacji epidemiologicznej oraz doniesień naukowych związanych z pandemią SARS-CoV-2 jest konieczne w celu weryfikacji i aktualizacji wytycznych.
eISSN:2391-5854
ISSN:0033-2674
Journals System - logo
Scroll to top