PL EN
Nowy obraz objawów psychopatologicznych w dobie pandemii COVID-19 na podstawie pierwszego epizodu depresji psychotycznej.
 
Więcej
Ukryj
1
Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, Katedra Psychiatrii
 
 
Data nadesłania: 05-08-2021
 
 
Data ostatniej rewizji: 23-08-2021
 
 
Data akceptacji: 31-08-2021
 
 
Data publikacji online: 31-10-2022
 
 
Data publikacji: 31-10-2022
 
 
Autor do korespondencji
Mateusz Łuc   

Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, Katedra Psychiatrii
 
 
Psychiatr Pol 2022;56(5):945-955
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Wstęp: Pojawienie się pandemii SARS-CoV-2 wywarło duży wpływ na zdrowie somatyczne i psychiczne wielu osób. W tym artykule przedstawiamy opis przypadku chorego, u którego wystąpił pierwszy epizod ciężkiej depresji z objawami psychotycznymi powiązanymi z pandemią COVID-19. Opis przypadku: 59-letni mężczyzna dotychczas nie leczony psychiatrycznie został przyjęty do całodobowego oddziału psychiatrycznego z powodu epizodu ciężkiej depresji z objawami psychotycznymi. Od marca 2020 roku obserwowano stopniowe pogorszenie stanu psychicznego w postaci głębokiego obniżenia nastroju, anhedonii i braku energii. Pomimo braku infekcji ani narażenia na chorobę zakaźną objawom tym towarzyszyło urojeniowe przekonanie o zakażeniu wirusem SARS-CoV-2 oraz o stanowieniu źródła dalszej transmisji poprzez korzystanie z toalety lub wychodzenie z domu. Somatycznie leczony z powodu choroby Hashimoto a ostatnio u chorego rozpoznano chłoniaka, którego diagnostyka została przerwana w związku z pandemią. W farmakoterapii zastosowano wenlafaksynę 150 mg/d, mirtazapinę 45 mg/d oraz olanzapinę do 20 mg/d i risperydon do 6 mg/d. Nie obserwowano objawów ubocznych stosowanego leczenia. Pacjent osiągnął pełną poprawę za wyjątkiem nieznacznie stłumionej zdolności odczuwania przyjemności, drobnych problemów z koncentracją oraz sporadycznych pesymistycznych myśli. Omówienie: Rekomendacje dotyczące utrzymywania dystansu społecznego wywierają szczególne brzemię psychologiczne związane z poczuciem wyobcowania oraz negatywnych emocji, które mogą przyczyniać się do powstania objawów depresyjnych. Analiza psychologicznych mechanizmów związanych z pandemią oraz wprowadzonymi restrykcjami ma znaczenie dla ograniczenia negatywnego wpływu światowego kryzysu na indywidualny dobrostan psychiczny. Wnioski: W przedstawionym przypadku interesujący jest wpływ globalnego niepokoju oraz jego wbudowanie w rozwijające się objawy psychopatologiczne. Biopsychospołeczne okoliczności rozwoju epizodu zaburzenia afektywnego mogą kształtować nie tylko jego przebieg, ale również treść.
eISSN:2391-5854
ISSN:0033-2674
Journals System - logo
Scroll to top