PL EN
ARTICLE
Mocne strony osób chorych na schizofrenię i osób zdrowych – podobieństwa i różnice
 
Więcej
Ukryj
1
Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, Instytut Psychologii
 
2
Mazowieckie Specjalistyczne Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza
 
 
Data nadesłania: 14-04-2017
 
 
Data ostatniej rewizji: 10-12-2017
 
 
Data akceptacji: 10-12-2017
 
 
Data publikacji online: 28-02-2019
 
 
Data publikacji: 28-02-2019
 
 
Autor do korespondencji
Paulina Rozya   

Akademia Pedagogiki Specjalnej, Instytut Psychologii, Szczęśliwicka 40, 02-353 WARSZAWA, Polska
 
 
Psychiatr Pol 2019;53(1):93-104
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Cel pracy:
Ocena mocnych stron charakteru osób ze schizofrenią i ich znaczenia w budowaniu satysfakcji z życia. Określenie różnic i podobieństw pod względem mocnych stron pomiędzy chorymi na schizofrenię a osobami zdrowymi.

Metoda:
W badaniu wzięło udział 40 osób z rozpoznaną schizofrenią oraz 40 osób zdrowych. Każdego z uczestników zbadano: Kwestionariuszem Danych Społeczno-Demograficznych, Skalą Satysfakcji z Życia (SWLS), Kwestionariuszem do Pomiaru Mocnych Stron Charakteru (IPIP-VIA).

Wyniki:
Osoby chore osiągnęły istotnie niższe od osób zdrowych wyniki pod względem takich mocnych stron, jak: nadzieja, humor, samoregulacja, przynależność, przywództwo, zdolność do kochania, życzliwość, inteligencja społeczno-emocjonalna, waleczność, pracowitość, spójność, werwa, ciekawość, pasja zdobywania wiedzy, szerokie horyzonty umysłowe oraz pod względem satysfakcji z życia. Nie odnotowano między zdrowymi i chorymi różnic w zakresie oryginalności, rozsądku, uczciwości, umiejętności przebaczania i okazywania litości, skromności i pokorze, roztropności, podziwie dla piękna, wdzięczności, duchowości. Istotne związki z satysfakcją z życia w grupie osób ze schizofrenią dotyczyły: poczucia wdzięczności, nadziei, humoru, duchowości, samoregulacji, zdolności do kochania, inteligencji społeczno-emocjonalnej, waleczności, werwy, oryginalności, ciekawości, rozsądku i szerokich horyzontów umysłowych. U osób zdrowych satysfakcja z życia wiązała się jedynie z nadzieją i zdolnością do kochania.

Wnioski:
Osoby chore na schizofrenię różnią się od osób zdrowych pod względem 15 mocnych stron, których niższy poziom może tłumaczyć ich trudności w funkcjonowaniu społecznym. Są również mniej zadowolone ze swojego życia. Z przeżywaniem satysfakcji z życia u osób chorych wiąże się złożona konfiguracja mocnych stron. Być może mocne strony różniące osoby chore od zdrowych są istotniejsze w budowaniu zadowolenia z życia niż te, które są podobne.

eISSN:2391-5854
ISSN:0033-2674
Journals System - logo
Scroll to top