PL EN
ARTICLE
Różnice w subiektywnej jakości życia osób z diagnozą schizofrenii pomiędzy uczestnikami Warsztatów Terapii Zajęciowej a osobami pracującymi w Zakładzie Pracy Chronionej.
 
Więcej
Ukryj
1
Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum, Katedra Psychiatrii, Zakład Psychiatrii Środowiskowej
 
2
Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum, Katedra Psychiatrii, Zakład Zaburzeń Afektywnych
 
3
Pracownia Badań nad Schizofrenią Stowarzyszenia na rzecz Rozwoju Psychiatriii Opieki Środowiskowej
 
 
Data nadesłania: 08-02-2018
 
 
Data ostatniej rewizji: 08-05-2018
 
 
Data akceptacji: 01-06-2018
 
 
Data publikacji online: 28-02-2019
 
 
Data publikacji: 28-02-2019
 
 
Autor do korespondencji
Andrzej Cechnicki   

Zakład Psychiatrii Środowiskowej, Katedra Psychiatrii, Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków, Pl. Sikorskiego 2/8, 31-115 Kraków, Polska
 
 
Psychiatr Pol 2019;53(1):81-92
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Cel pracy:
Celem badań było porównanie przebiegu choroby u osób chorujących na schizofrenię zatrudnionych w Zakładzie Aktywizacji Zawodowej "Pensjonat u pana Cogito" (ZAZ) oraz uczestniczących w Warsztatach Terapii Zajęciowej (WTZ), ze szczególnym naciskiem na jakość życia (JŻ) oraz analiza związków pomiędzy JŻ a funkcjonowaniem ogólnym, społecznym i poznawczym, stanem psychopatologicznym oraz wglądem w obu grupach.

Metoda:
W badaniu wzięło udział 52 osoby, 22 pracujące w ZAZ i 27 uczestników WTZ. Wykorzystano: kwestionariusz do badania JŻ - the LQoLP Olivera, skalę PANSS, GAF, SOFAS, testy poznawcze MoCA, RAVLT i RHLB, a także kwestionariusz wglądu „Moje Myśli i Odczucia”.

Wyniki:
Stwierdzono obecność różnic między grupami na korzyść grupy ZAZ w takich obszarach subiektywnej JŻ jak: relacje rodzinne (p≤0,05), zdrowie somatyczne (p≤0,05), poczucie własnej wartości (p≤0,05). W grupie pracującej JŻ korelowała ujemnie z objawami dystresu a dodatnio z ogólnym wglądem w objawy, a w grupie poddanej rehabilitacji korelowała ujemnie z funkcjami poznawczymi a dodatnio z wglądem jako reakcją na informacje z otoczenia.

Wnioski:
Podjęcie i utrzymanie pracy w firmie społecznej przez osoby chorujące na schizofrenię przekłada się na lepsze wyniki w istotnych obszarach jakości życia jakimi są relacje rodzinne, ogólna sytuacja zdrowotna i poczucie własnej wartości. Gorsza JŻ jest powiązana z nasileniem objawów, szczególnie depresyjnych. Osoby zatrudnione w ZAZ czerpały większą korzyść z samodzielnej kontroli objawów, podczas gdy u uczestników WTZ ważną rolę odgrywały osoby trzecie.

eISSN:2391-5854
ISSN:0033-2674
Journals System - logo
Scroll to top