PL EN
REVIEW
Funkcjonowanie poznawcze a uzależnienie od Internetu – przegląd badań
 
Więcej
Ukryj
1
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
 
 
Data nadesłania: 09-08-2017
 
 
Data ostatniej rewizji: 06-11-2017
 
 
Data akceptacji: 09-01-2018
 
 
Data publikacji online: 28-02-2019
 
 
Data publikacji: 28-02-2019
 
 
Autor do korespondencji
Andrzej Cudo   

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, ul. ks. Stanisława Sudoła 105, 36-122 Dzikowiec, Polska
 
 
Psychiatr Pol 2019;53(1):61-79
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Internet jest powszechnie dostępny i użytkowany przez osoby z różnych grup wiekowych ze względu na jego przydatność w pracy, nauce i rozrywce. Możliwe jest jednak także nadmierne korzystanie z Internetu, które niekiedy przeradza się w uzależnienie. Zjawisko to należy do grupy tak zwanych uzależnień behawioralnych, dopiero od niedawna opisywanych w literaturze naukowej. Jest zatem istotne aby zróżnicować, kiedy korzystanie z Internetu jest normą, a kiedy wykracza poza nią. W artykule przedstawione zostaną dane na temat rozpowszechnienia zjawiska uzależnienia od Internetu, jego modele teoretyczne oraz możliwości identyfikacji na podstawie kryteriów diagnostycznych proponowanych przez naukowców. Głównym celem artykułu jest omówienie funkcjonowania poznawczego w tym rodzaju uzależnienia. Do tej pory badacze odnosili je do sfery osobowościowej, społecznej i emocjonalnej. Wydaje się jednak, że istotną rolę w wyjaśnieniu mechanizmu uzależnienia od Internetu pełnią procesy poznawcze, a szczególnie kontrola poznawcza i funkcje wykonawcze. Ponadto poznanie tych mechanizmów przyczyniać może się do opracowania bardziej adekwatnych form tak w zakresie profilaktyki, jak również terapii.
eISSN:2391-5854
ISSN:0033-2674
Journals System - logo
Scroll to top