PL EN
ARTICLE
Cyberchondria i jej pomiar. Polska adaptacja i właściwości psychometryczne Skali Cyberchondrii CSS-PL
 
Więcej
Ukryj
1
Zespół Psychologii i Ergonomii, Katedra Systemów Zarządzania, Politechnika Wrocławska
 
2
Zakład Humanistycznych Nauk Lekarskich, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu
 
 
Data nadesłania: 03-08-2017
 
 
Data ostatniej rewizji: 24-11-2017
 
 
Data akceptacji: 04-01-2018
 
 
Data publikacji online: 28-02-2019
 
 
Data publikacji: 28-02-2019
 
 
Autor do korespondencji
Beata Bajcar   

Zespół Psychologii i Ergonomii, Katedra Systemów Zarządzania, Politechnika Wrocławska, Smoluchowskiego 25, Wrocław, 50 - 372 Wrocław, Polska
 
 
Psychiatr Pol 2019;53(1):49-60
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Cel pracy:
Celem artykułu jest przedstawienie procesu adaptacji testu do pomiaru cyberchondrii (Cyberchondria Severity Scale, CSS) do warunków polskich, jak i weryfikacja wybranych miar rzetelności narzędzia i trafności teoretycznej testu.

Metoda:
Uczestnikami badania było 380 osób (203 kobiet i 177 mężczyzn) w wieku od 19 do 68 lat, (M = 26,5; SD = 11,1). Do badania wykorzystano CSS-PL do pomiaru cyberchondrii, Kwestionariusz Lęku o Zdrowie (SHAI) do pomiaru hipochondrii i Skalę Wymiarów Obsesyjno-Kompulsywnych (DOCS) do weryfikacji natężenia skłonności obsesyjno-kompulsywnych.

Wyniki:
Badanie potwierdziło czteroczynnikową strukturę cyberchondrii mierzonej skalą CSS-PL. Wskaźniki spójności wewnętrznej podskal CSS-PL uzyskały poziom: 0,87–0,95; a stabilności bezwzględnej: 0,58–0,76. Badanie wykazało trafność teoretyczną skali CSS-PL w kontekście związków cyberchondrii z lękiem o zdrowie (r = 0,31–0,56) i objawami obsesyjno-kompulsywnymi (r = 0,17–0,48).

Wnioski:
Skala CSS-PL jest wstępną wystandaryzowaną wersją narzędzia do pomiaru cyberchondrii i spełnia kryteria psychometryczne w zakresie rzetelności i trafności testów psychologicznych. CSS-PL może być użytecznym narzędziem wykorzystywanym zarówno w badaniach diagnostycznych, jak i badaniach naukowych.

eISSN:2391-5854
ISSN:0033-2674
Journals System - logo
Scroll to top