PL EN
Czego się boimy bojąc się o swoje zdrowie? Kontekst objawowy skarg hipochondrycznych
 
Więcej
Ukryj
1
Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum, Wydział Lekarski, Katedra Psychoterapii
 
 
Data nadesłania: 21-02-2021
 
 
Data akceptacji: 29-03-2021
 
 
Data publikacji online: 28-02-2023
 
 
Data publikacji: 28-02-2023
 
 
Autor do korespondencji
Katarzyna Klasa   

Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum, Wydział Lekarski, Katedra Psychoterapii
 
 
Psychiatr Pol 2023;57(1):163-178
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
Nerwice
 
STRESZCZENIE
Cel pracy:
Określenie zbioru objawów, które najczęściej współwystępują ze skargami hipochondrycznymi zgłaszanymi przez pacjentów z zaburzeniami nerwicowymi lub osobowości

Metoda:
Przeprowadzono analizy korelacji nieparametrycznych rang Spearmana między zmiennymi kwestionariusza objawowego KO”O” opisującymi symptomy hipochondryczne i pozostałymi objawami zawartymi w kwestionariuszu. W celu zwiększenia rzetelności uzyskanych wyników analizy przeprowadzono niezależnie w dwóch grupach: 3929 pacjentów kwalifikowanych do przyjęcia do oddziału dziennego w latach 1980-2002 (grupa A) i 3190 pacjentów kwalifikowanych w latach 2004-2015 (grupa B).

Wyniki:
Dla wyodrębnionych grup pacjentów uzyskano listy współczynników korelacji obrazujące najważniejsze (najsilniejsze) i istotne statystycznie powiązania między pięcioma objawami hipochondrycznymi oraz objawami somatyzacyjnymi ze strony układu mięśniowego, dusznością, objawami ze strony układu krążenia, objawami lękowymi i myślami natrętnymi bez określonej treści

Wnioski:
Potwierdzono istnienie wieloaspektowości skarg hipochondrycznych oraz ich powiązań z objawami somatyzacyjnymi o charakterze podobnym do infekcji lub stanu zapalenia. Istotnym objawem wiążącym się z lękiem o własne zdrowie na który warto zwrócić uwagę kliniczną jest również lęk o najbliższych

eISSN:2391-5854
ISSN:0033-2674
Journals System - logo
Scroll to top