PL EN
REVIEW
Występowanie zaburzeń poznawczych po zabiegach chirurgicznych – przegląd systematyczny
 
Więcej
Ukryj
1
Gdański Uniwersytet Medyczny, Zakład Pielęgniarstwa Anestezjologicznego i Intensywnej Opieki
 
 
Data nadesłania: 28-09-2017
 
 
Data ostatniej rewizji: 24-04-2018
 
 
Data akceptacji: 30-04-2018
 
 
Data publikacji online: 28-02-2019
 
 
Data publikacji: 28-02-2019
 
 
Autor do korespondencji
Wioletta Mędrzycka-Dąbrowska   

Zakład Pielęgniarstwa Anestezjologicznego i Intensywnej Opieki\nGdański Uniwersytet Medyczny, DĘBINKI 7, 80-227 GDAŃSK, Polska
 
 
Psychiatr Pol 2019;53(1):145-160
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Wstęp:
Celem tego systematycznego przeglądu było podsumowanie obecnej literatury na temat upośledzenia funkcji poznawczych u osób dorosłych po zabiegach operacyjnych.

Materiał i metody:
Prześledzono bazy MEDLINE: PubMed, OVID, Web of Science, EBSCO, używając odpowiednich słów kluczowych. Dokonano przeglądu literatury na temat zaburzeń poznawczych po zabiegach operacyjnych oraz analizy czynników ryzyka wystąpienia POCD.

Wyniki:
Prześledzono wyniki z siedmiu artykułów opisujących badania neuropsychologiczne 2796 pacjen-tów. Testy przeprowadzane były w bardzo krótkim czasie od zabiegu (7 dni), krótkim czasie (3 miesięcy) oraz odległej perspektywie (12 – 60 miesięcy). POCD w bardzo krótkim czasie po operacji występowało z różną częstością: od 17 do 56% z tendencją do ustępowania w miarę upływu czasu (3 – 34,2%). Zidentyfikowano czynniki ryzyka POCD: zaawansowany wiek, insuliooporność, krótki okres kształcenia. Rodzaj operacji, znieczulenia oraz mikrozatorowość związana z użyciem CPB nie wpływają na występowanie POCD.

Wnioski:
Patomechanizm powstawania pooperacyjnych zaburzeń poznawczych nie jest do końca znany, jed-nak wydaje się, że należy skupić uwagę na poszukiwaniu pozaproceduralnych czynników ryzyka oraz opracować zalecenia postępowania okołooperacyjnego, co mogłoby być korzystne dla pacjen-tów zagrożonych upośledzeniem funkcji poznawczych po zabiegach operacyjnych.

eISSN:2391-5854
ISSN:0033-2674
Journals System - logo
Scroll to top