PL EN
ARTICLE
Wymiary osobowości nerwicowej i jej wybrane predyktory wśród osób z nadciśnieniem tętniczym
 
Więcej
Ukryj
1
Uniwersytet Szczeciński w Szczecinie, Instytut Psychologii
 
2
Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie, Klinika Hipertensjologii i Chorób Wewnętrznych
 
 
Data nadesłania: 27-09-2018
 
 
Data ostatniej rewizji: 27-11-2018
 
 
Data akceptacji: 28-11-2018
 
 
Data publikacji online: 31-08-2019
 
 
Data publikacji: 31-08-2019
 
 
Autor do korespondencji
Małgorzata Szcześniak   

Uniwersytet Szczeciński, UL. CEBERTOWICZA 12, 05-092 Kiełpin, Polska
 
 
Psychiatr Pol 2019;53(4):901-914
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
Nerwice
 
STRESZCZENIE
Cel pracy:
Ocena poziomu wymiarów osobowości nerwicowej w grupie chorych na nadciśnienie tętnicze w porównaniu do osób zdrowych. Weryfikacja stopnia zależności między ogólnym wynikiem osobowości nerwicowej a satysfakcją z życia oraz tendencją do zauważania i przywiązywania wagi do pozytywnych aspektów życia, doświadczeń i samego siebie wśród grupy klinicznej.

Metoda:
Kwestionariusz Osobowości Nerwicowej (KON-2006) autorstwa Aleksandrowicza, Klasy, Sobańskiego i Stolarskiej (2007), Skala Satysfakcji z Życia (SWLS) autorstwa Dienera i wsp. oraz Skala P autorstwa Caprary (2009).

Wyniki:
Osoby z nadciśnieniem tętniczym (N=81) wyróżniają się istotnie wyższym poziomem dwudziestu (z puli dwudziestu czterech) wymiarów osobowości nerwicowej aniżeli osoby bez nadciśnienia tętniczego z grupy kontrolnej (N=88). Istnieje negatywna korelacja pomiędzy ogólnym wynikiem osobowości nerwicowej a satysfakcją z życia i oceną pozytywnych aspektów życia.

Wnioski:
Poziom osobowości nerwicowej wiąże się z oceną satysfakcji z życia. Badanie własne wskazuje kierunek ewentualnych modyfikacji z postępowaniu terapeutycznym, nastawionym na poprawę zadowolenia z życia pacjentów. Badanie własne wzbogaca wiedzę z zakresu psychospołecznych aspektów funkcjonowania osób chorych, oraz wyznacza kierunki pracy multidyscyplinarnych zespołów nastawionych na poprawę jakości życia osób chorych.

eISSN:2391-5854
ISSN:0033-2674
Journals System - logo
Scroll to top