PL EN
ARTICLE
Cechy osobowości a powikłania narządowe nadciśnienia tętniczego
 
Więcej
Ukryj
1
Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum, Katedra Psychoterapii
 
2
Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum, Katedra Chorób Wewnętrznych i Gerontologii
 
3
Szpital Uniwersytecki w Krakowie
 
 
Data nadesłania: 14-12-2018
 
 
Data ostatniej rewizji: 08-04-2019
 
 
Data akceptacji: 12-04-2019
 
 
Data publikacji online: 30-10-2019
 
 
Data publikacji: 30-10-2019
 
 
Autor do korespondencji
Lech Popiołek   

Katedra Psychoterapii UJ CM, ul. Lenartowicza 14, Kraków
 
 
Psychiatr Pol 2019;53(5):1003-1020
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Cel pracy:
Nadciśnienie tętnicze jest chorobą, w przebiegu której mogą pojawić się powikłania narządowe. Niniejsze badanie porównuje różne cechy osobowości u pacjentów z nadciśnieniem tętniczym, u których stwierdzono lub też nie przerost lewej komory serca i sztywność dużych naczyń tętniczych.

Metoda:
Grupa badana składała się z 93 osób (47 mężczyzn i 46 kobiet) z rozpoznanym nadciśnieniem tętniczym pierwotnym. U każdego z pacjentów wykonano pomiar wskaźnika masy lewej komory serca (LVMI) oraz prędkości fali tętna (PWV). Uzyskane wartości liczbowe posłużyły jako wskaźniki powikłań narządowych nadciśnienia tętniczego w obrębie serca oraz dużych naczyń tętniczych. Do oceny cech osobowości uczestników badania wykorzystano trzy narzędzia psychometryczne: NEO-FFI, DS14 oraz EAS.

Wyniki:
Pacjenci, u których stwierdzono podwyższone wartości wskaźnika PWV wykazywali istotnie niższe wyniki w porównaniu z osobami, u których wykryto prawidłowe wartości tego wskaźnika w następujących skalach: NEO-FFI Neurotyczność (18 vs. 27,5; p=0,018), DS14 Negatywna emocjonalność (11,5 vs. 17; p=0,035) oraz EAS Strach (10 vs. 13; p=0,004). Uczestnicy badania, u których stwierdzono przerost lewej komory serca (podwyższone wartości wskaźnika LVMI) uzyskiwali niższe wyniki w skali otwartość na doświadczenie inwentarza NEO-FFI niż pacjenci, u których wskaźnik LVMI miał wartość prawidłową (23 vs. 26; p=0,027).

Wnioski:
Wyniki niniejszego badania sugerują, że istnieją istotne różnice w zakresie cech osobowości u pacjentów, którzy w przebiegu nadciśnienia tętniczego rozwijają lub też nie powikłania narządowe w obrębie serca i dużych naczyń tętniczych.

eISSN:2391-5854
ISSN:0033-2674
Journals System - logo
Scroll to top