PL EN
ARTICLE
Poczucie koherencji a powikłania narządowe nadciśnienia tętniczego
 
Więcej
Ukryj
1
Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum, Katedra Psychoterapii
 
2
Szpital Uniwersytecki w Krakowie
 
3
Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum, Katedra Chorób Wewnętrznych i Gerontologii
 
 
Data nadesłania: 05-01-2018
 
 
Data ostatniej rewizji: 18-07-2018
 
 
Data akceptacji: 12-09-2018
 
 
Data publikacji online: 30-10-2019
 
 
Data publikacji: 30-10-2019
 
 
Autor do korespondencji
Lech Popiołek   

Katedra Psychoterapii, Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum, Lenartowicza 14, Kraków, Polska, ul. Lenartowicza 14, 31-138 Kraków, Polska
 
 
Psychiatr Pol 2019;53(5):1021-1036
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Cel pracy:
Nadciśnienie tętnicze może być powikłane uszkodzeniami narządowymi (oznaczanymi w języku angielskim skrótem TOD – target organ damage). Do chwili obecnej udało się zidentyfikować wiele różnych czynników powiązanych z rozwojem TOD. Jednak, zgodnie z naszą wiedzą, nie próbowano wyodrębnić zmiennych psychologicznych, które różnicują pacjentów z nadciśnieniem oraz uszkodzeniami narządowymi od osób z nadciśnieniem, ale bez TOD. Niniejsze badanie porównuje poziom poczucia koherencji u osób chorujących na nadciśnienie tętnicze powikłane sztywnością dużych naczyń tętniczych lub przerostem lewej komory serca oraz u pacjentów chorujących na nadciśnienie tętnicze niepowikłane uszkodzeniami narządowymi.

Metoda:
Grupa badana składała się z 93 osób. Każdej z osób badanych zaproponowano udział w następujących procedurach: w ocenie klinicznej, w badaniu echokardiograficznym (aby ocenić uszkodzenia wywołane nadciśnieniem tętniczym w obrębie mięśnia sercowego), w pomiarze prędkości fali tętna (aby ocenić uszkodzenia w obrębie naczyń tętniczych) oraz w badaniu psychologicznym (mierzącym poziom poczucia zrozumiałości, zaradności, sensowności oraz koherencji).

Wyniki:
Pacjenci z uszkodzeniami w obrębie naczyń tętniczych (z wysoką prękością fali tętna) mieli wyższy poziom poczucia zrozumiałości oraz poczucia koherencji niż inne osoby z nadciśnieniem tętniczym. Z kolei uczestnicy badania, u których stwierdzono przerost lewej komory serca nie różnili się pod względem poziomu poczucia koherencji (i wszystkich jego składowych) od pacjentów z prawidłowymi wymiarami lewej komory serca.

Wnioski:
Wyniki niniejszego badania sugerują, że poczucie koherencji może nie być wystarczająco silnie związane z dobrym zdrowiem somatycznym. Stanowią także przyczynek do dyskusji nad wartością stosowania SOC-29 jako izolowanego narzędzia. Z pewnością warto byłoby uwzględnić pomiar poziomu poczucia koherencji w kolejnych badaniach poświęconych mechanizmom rozwoju uszkodzeń narządowych w przebiegu nadciśnienia tętniczego.

eISSN:2391-5854
ISSN:0033-2674
Journals System - logo
Scroll to top