PL EN
Zmiany w zakresie funkcjonowania osobowości w wyniku psychoterapii grupowej z elementami psychoterapii indywidualnej u osób u zaburzeniami nerwicowymi i zaburzeniami osobowości – MMPI-2
 
Więcej
Ukryj
1
Katedra Psychoterapii UJ CM
 
2
Zakład Psychoterapii Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie
 
 
Data nadesłania: 17-10-2014
 
 
Data ostatniej rewizji: 31-12-2014
 
 
Data akceptacji: 09-02-2015
 
 
Data publikacji: 28-02-2016
 
 
Autor do korespondencji
Katarzyna Cyranka   

Katedra Psychoterapii UJ CM, ul. Lenartowicza 14, 31-138 Kraków, Polska
 
 
Psychiatr Pol 2016;50(1):105-126
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Cel:
Analiza wpływu psychoterapii grupowej na funkcjonowanie osobowości pacjentów leczonych z powodu zaburzeń nerwicowych i wybranych zaburzeń osobowości (F4 i F6 wg ICD-10).

Metoda:
W badaniu uczestniczyło 82 pacjentów (61 kobiet i 21 mężczyzn) leczonych intensywną krótkoterminową psychoterapią grupową w oddziale dziennym. Dokonano kompleksowej oceny funkcjonowania osobowości pacjentów na początku i na końcu psychoterapii przy użyciu kwestionariusza MMPI-2.

Wyniki:
U większości pacjentów objętych badaniem uzyskane w pomiarze na początku terapii wyniki w pięciu skalach klinicznych MMPI-2 (Depresja, Histeria, Odchylenia Psychopatyczne, Psychastenia, Schizofrenia) wskazywały na znaczny poziom zaburzeń, a w zakresie Hipochondrii na patologię umiarkowaną. W skali Manii większość pacjentów rozpoczynających leczenie uzyskała wyniki podobne do uzyskiwanych w populacji osób zdrowych. W wyniku zastosowania psychoterapii u większości badanych pacjentów zaobserwowano korzystne zmiany w tych obszarach funkcjonowania osobowości, w których na początku terapii stwierdzono znaczną lub umiarkowaną patologię.

Wnioski:
Krótkoterminowa, intensywna, kompleksowa psychoterapia grupowa z elementami psychoterapii indywidualnej prowadzi do uzyskania pożądanych zmian w funkcjonowaniu osobowości.

eISSN:2391-5854
ISSN:0033-2674
Journals System - logo
Scroll to top