PL EN
ARTICLE
Trichotillomania i trichofagia – rozpoznawanie, leczenie, zapobieganie. Próba ustanowienia standardów leczenia w Polsce.
 
Więcej
Ukryj
1
Oddział Kliniczny Psychiatrii Samodzielnego Publicznego Dziecięcego Szpitala Klinicznego w Warszawie
 
2
Oddział Kliniczny Chirurgii i Urologii Dziecięcej i Pediatrii Samodzielnego Publicznego Dziecięcego Szpitala Klinicznego w Warszawie
 
3
Klinika Chirurgii i Urologii Dziecięcej WUM
 
4
Klinika Gastroenterologii i Żywienia Dzieci WUM
 
5
Klinika Psychiatrii Wieku Rozwojowego WUM
 
 
Data nadesłania: 14-04-2015
 
 
Data ostatniej rewizji: 23-09-2015
 
 
Data akceptacji: 24-09-2015
 
 
Data publikacji: 28-02-2016
 
 
Autor do korespondencji
Marta Gawłowska-Sawosz   

Oddział Kliniczny Psychiatrii - Samodzielny Publiczny Dziecięcy Szpital Kliniczny w Warszawie, ul. Czechosłowacka 8/10, 92-216 Łódź, Polska
 
 
Psychiatr Pol 2016;50(1):127-143
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
Nerwice
 
STRESZCZENIE
Trichotillomania to zaburzenie charakteryzujące się niemożnością zapanowania nad impulsem wyrywania własnych włosów z różnych okolic ciała, skutkujące zauważalnym ubytkiem owłosienia. Choroba ma często wieloletni, postępujący przebieg a nieleczona może prowadzić do zaburzeń funkcjonowania chorych oraz groźnych dla zdrowia i życia powikłań. Z uwagi na niejednoznaczny charakter objawów często pozostają one nierozpoznane przez klinicystów. Większość pacjentów ma obawy przed ich ujawnianiem i niechętnie poszukuje profesjonalnej pomocy. W naszej ocenie niezbędne jest zwiększenie świadomości lekarzy różnych specjalności na temat tego zaburzenia aby poprawić wykrywalność, skuteczność leczenia oraz zapobiegać groźnym powikłaniom trichotillomanii. Ta praca jest podsumowaniem istniejącego stanu wiedzy na temat epidemiologii, etiologii, obrazu klinicznego oraz leczenia trichotillomanii. Podjęto w niej również próbę stworzenia wytycznych postępowania we wszystkich przypadkach podejrzenia trichotillomanii – dostosowanych do polskich warunków. Podkreślono także znaczenie leczenia w zespole wielodyscyplinarnym jako warunku skuteczności terapii i zapobiegania nawrotom choroby.
eISSN:2391-5854
ISSN:0033-2674
Journals System - logo
Scroll to top