PL EN
ARTICLE
Trichotillomania, trichofagia, trichobezoar – opis trzech przypadków. Propozycja modelu kontroli endoskopowej pacjentów z trichotillomanią
 
Więcej
Ukryj
1
Klinika Chirurgii i Urologii Dziecięcej WUM
 
2
Oddział Kliniczny Psychiatrii Samodzielnego Publicznego Dziecięcego Szpitala Klinicznego w Warszawie
 
3
Klinika Psychiatrii Wieku Rozwojowego WUM
 
4
Klinika Gastroenterologii i Żywienia Dzieci WUM
 
 
Data nadesłania: 17-04-2015
 
 
Data ostatniej rewizji: 10-05-2015
 
 
Data akceptacji: 10-05-2015
 
 
Data publikacji: 28-02-2016
 
 
Autor do korespondencji
Marek Wolski   

Klinika Chirurgii i Urologii Dziecięcej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, św. Wincentego 114/124, 03-291 Warszawa, Polska
 
 
Psychiatr Pol 2016;50(1):145-152
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Cel:
Trichotillomania to brak kontroli nad przymusem wyrywania własnych włosów. Choroba ta dotyczy ok. 1% populacji. W 20% przypadków wyrywaniu włosów towarzyszy ich połykanie - trichofagia. U 30% pacjentów z trichofagią na skutek gromadzenia się włosów w przewodzie pokarmowym dochodzi do tworzenia trichobezoaru.

Metoda:
W latach 2008-2014 operowano 3 pacjentki z powodu trichobezoaru. U jednej z operowanych pacjentek rozpoznano wcześniej trichotillomanię. U wszystkich pacjentek badanie USG i RTG jamy brzusznej wykazało obecność guza w żołądku. W TK jamy brzusznej wykonanym u dwóch pacjentek rozpoznano trichobezoar.

Wyniki:
Bezoary były usunięte z żołądka podczas laparotomii z nacięciem żołądka a w jednym przypadku – zespół Roszpunki – również z jelita cienkiego. Po zakończeniu leczenia chirurgicznego przekazano pacjentki pod opiekę psychiatry.

Wnioski:
Problemem pozostaje kontrola pooperacyjna pacjentów z trichobezoarem, a także pozostałych pacjentów z trichotillomanią pod kątem gromadzenia się włosów w przewodzie pokarmowym. Zaproponowano schemat kontroli endoskopowej pacjentów w 6, 12, i 24 miesiącu po operacji oraz u pacjentów z rozpoznaną trichotillomanią.

eISSN:2391-5854
ISSN:0033-2674
Journals System - logo
Scroll to top