PL EN
ARTICLE
Kompulsywne kupowanie w zarysie
 
Więcej
Ukryj
1
II Klinika Psychiatrii i Rehabilitacji Psychiatrycznej UM w Lublinie
 
 
Data nadesłania: 02-02-2015
 
 
Data ostatniej rewizji: 31-03-2015
 
 
Data akceptacji: 18-05-2015
 
 
Data publikacji: 28-02-2016
 
 
Autor do korespondencji
Łukasz Zadka   

II Klinika Psychiatrii i Rehabilitacji Psychiatrycznej UM w Lublinie, ul. Głuska 2, 20-439 Lublin, Polska
 
 
Psychiatr Pol 2016;50(1):153-164
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Streszczenie: Mimo stuletniej historii badań naukowych kompulsywne kupowanie jest do dziś zjawiskiem słabo poznanym. Niejednoznaczne doniesienia naukowe uniemożliwiają sklasyfikowanie kompulsywnych zakupów jako odrębnego zaburzenia psychicznego. W ostatnim czasie wielu badaczy dostrzegło fenomenologiczną zgodność kompulsywnego kupowania z uzależnieniami behawioralnymi. Obecnie istnieją uzasadnione podstawy aby traktować zaburzenie kompulsywnego kupowania w kategorii uzależnienia. Istnieje wiele podobieństw zachodzących między typem zachowań konsumenckich u kompulsywnie kupujących, a patologicznym spożyciem substancji psychoaktywnych, do których można zaliczyć obsesyjne pożądanie, kompulsję do spożycia, osobistą zależność oraz utratę kontroli nad własnym zachowaniem z tendencją zwiększania konsumpcji. Zaburzenie kompulsywnego kupowania w swoim przebiegu różni się od zachowań kompulsywnych. Silny przymus wykonania czynności, często niemożliwy do opanowania jest powiązany z przytłaczającym lecz akceptowalnym pragnieniem zakupu określonego przedmiotu. W związku z pojawieniem się nowych informacji dotyczących fenomenu opisywanego zjawiska, postanowiliśmy zaprezentować aktualną wiedzę adekwatnie klasyfikacji, epidemiologii i terapii kompulsywnie kupujących. W artykule przedstawiono również własne stanowisko dotyczące patogenezy oraz potencjalnych czynników ryzyka.
eISSN:2391-5854
ISSN:0033-2674
Journals System - logo
Scroll to top