PL EN
ARTICLE
Rozpowszechnienie subiektywnej bezsenności w populacji polskiej
 
Więcej
Ukryj
1
Zakład Psychiatrii Biologicznej, Katedra Chorób Psychicznych GUM
 
2
Klinika Chorób Psychicznych i Zaburzeń Nerwicowych GUM
 
3
Katedra Medycyny Rodzinnej GUM
 
4
Zakład Prewencji i Dydaktyki, Katedra Nadciśnienia Tętniczego i Diabetologii, GUM
 
 
Data nadesłania: 13-03-2015
 
 
Data ostatniej rewizji: 03-07-2015
 
 
Data akceptacji: 08-07-2015
 
 
Data publikacji: 28-02-2016
 
 
Autor do korespondencji
Karol Grabowski   

Klinika Chorób Psychicznych i Zaburzeń Nerwicowych GUM, Dębinki 7, 80-952 Gdańsk, Polska
 
 
Psychiatr Pol 2016;50(1):165-173
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Cel:
Celem niniejszego doniesienia jest przedstawienie wyników badań dotyczących skarg związanych z zaburzeniami snu – subiektywnej bezsenności, przeprowadzonych w ramach programu oceny czynników ryzyka chorób układu sercowo-naczyniowego NATPOL.

Metoda:
Grupa badana składała się z 2413 osób (w tym 1245 kobiet i 1168 mężczyzn) w wieku 18-79 lat i była reprezentatywna dla populacji Polski. W kwestionariuszu zaprojektowanym na potrzeby badania NATPOL uwzględniono pytania dotyczące przebiegu snu nocnego. Kwestionariusz był wypełniany przez przeszkolone pielęgniarki podczas osobistych wizyt w miejscu zamieszkania osób biorących udział w badaniu. W niniejszej pracy przedstawiono jedynie wyniki dotyczące skarg na problemy ze snem.

Wyniki:
Rozpowszechnienie skarg dotyczących snu w grupie badanej wyniosło 50,5% (58,9% wśród kobiet i 41,4% wśród mężczyzn). Subiektywna bezsenność była najczęstsza wśród kobiet w wieku 60-79 lat. Deklarowało ją 74,8%. Trudności w zasypianiu deklarowało 60,2% badanych, 45,5% utrzymywanie ciągłości snu, 26,4% przedwczesne ranne budzenie.

Wnioski:
Wyniki badania sugerują, że subiektywna bezsenność jest w populacji Polski powszechnym problemem. Subiektywna bezsenność jest najczęstsza u kobiet i u osób w starszym wieku. Najczęściej skargi dotyczą trudności w zasypianiu.

eISSN:2391-5854
ISSN:0033-2674
Journals System - logo
Scroll to top