PL EN
ARTICLE
Skuteczność intensywnej psychoterapii na oddziale dziennym oceniana za pomocą Kwestionariusza Osobowości Nerwicowej KON-2006
 
Więcej
Ukryj
1
Katedra Psychoterapii UJ CM
 
2
Zakład Psychoterapii Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie
 
 
Data nadesłania: 28-12-2013
 
 
Data ostatniej rewizji: 27-07-2014
 
 
Data akceptacji: 10-08-2014
 
 
Data publikacji: 31-10-2015
 
 
Autor do korespondencji
Jerzy A. Sobański   

Katedra Psychoterapii UJ Collegium Medicum, Lenartowicza 14, 31-138 Kraków, Polska
 
 
Psychiatr Pol 2015;49(5):1025-1041
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Cel:
Cel: Celem niniejszego badania było określenie skuteczności intensywnej psychoterapii w dziennym oddziale leczenia zaburzeń nerwicowych a także ocena użyteczności kwestionariusza osobowości nerwicowej KON-2006 do rutynowej oceny wyników.

Metoda:
Metoda: W badaniu wykorzystano wyniki kwestionariuszy KON-2006 wypełnionych przez 690 pacjentów (kobiety - 69%, mężczyźni - 31%; średni wiek 29 lat, odch. stand. 8 lat). Wszystkie osoby przeszły w latach 2004-2009 psychoterapię w Dziennym Oddziale Leczenia Nerwic i Zaburzeń Behawioralnych SU w Krakowie, gdzie prowadzona jest psychoterapia kompleksowa, grupowa z elementami indywidualnej, głównie psychodynamiczna.

Wyniki:
Wyniki: Przeważająca większość pacjentów uzyskała po zakończeniu psychoterapii korzystne zmiany w zakresie osobowości odpowiadające różnego stopnia poprawom w ujęciu kwestionariusza KON-2006. Jedynie u nielicznych badanych nastąpiło pogorszenie, nieco liczniejsza grupa nie uzyskała zmian lub ich efekty leczenia nie są możliwe do jednoznacznej interpretacji. Wyniki te są wysoce skorelowane z uzyskanymi w kwestionariuszu osobowości NEO-PI-R.

Wnioski:
Wnioski: Kwestionariusz osobowości nerwicowej KON-2006 wydaje się narzędziem adekwatnym do oceny wyników intensywnej, kompleksowej psychoterapii, prowadzonej w dziennym oddziale zaburzeń nerwicowych.

eISSN:2391-5854
ISSN:0033-2674
Journals System - logo
Scroll to top