PL EN
ARTICLE
Zaburzenia psychiczne, behawioralne i emocjonalne u dzieci i młodzieży z wrodzonym zakażeniem HIV w Polsce
 
Więcej
Ukryj
1
Warszawski Uniwersytet Medyczny, Klinika Psychiatrii Wieku Rozwojowego
 
2
SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny, Wydział Psychologii
 
3
Warszawski Uniwersytet Medyczny, Klinika Chorób Zakaźnych Wieku Dziecięcego
 
 
Data nadesłania: 20-11-2019
 
 
Data ostatniej rewizji: 17-03-2020
 
 
Data akceptacji: 03-05-2020
 
 
Data publikacji online: 31-12-2021
 
 
Data publikacji: 31-12-2021
 
 
Autor do korespondencji
Anna Zielińska-Wieniawska   

Klinika Psychiatrii Wieku Rozwojowego, Warszawski Uniwersytet Medyczny
 
 
Psychiatr Pol 2021;55(6):1387-1404
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Cel pracy:
Ocena częstości występowania zaburzeń psychicznych, behawioralnych, emocjonalnych oraz ustalenie związków ze zmiennymi klinicznymi i socjodemograficznymi u dzieci i młodzieży z wertykalnym zakażeniem HIV.

Metoda:
W badaniu udział wzięło 56 dzieci z wrodzonym zakażeniem HIV (grupa PHIV+), 24 zdrowych dzieci urodzonych przez matki zakażone HIV (grupa PHEU) oraz 43 zdrowych dzieci zdrowych rodziców (grupa HIV-nA), w wieku 6-18 lat. Do oceny zaburzeń behawioralnych i emocjonalnych zastosowano Kwestionariusz dla Rodziców CBCL/4-18 oraz Kwestionariusz Samooceny YSR, do oceny objawów zaburzeń psychicznych półustrukturyzowany wywiad diagnostyczny K-SADS-PL.

Wyniki:
Wykazano wyższą częstość występowania zaburzeń psychicznych w ciągu życia w grupie PHIV+ oraz grupie PHEU w porównaniu z grupą HIV-nA. Najczęściej diagnozowano zaburzenia lękowe oraz zaburzenia nastroju. Występowanie objawów zaburzeń emocjonalnych i behawioralnych w grupie PHIV+ oraz w grupie PHEU było związane z podobnymi zmiennymi socjodemograficznymi (m.in. płeć męska, niezamieszkiwanie z opiekunem biologicznym, doświadczenie stresującego wydarzenia w życiu). Zaburzenia psychiczne występowały częściej u osób, u których leczenie antyretrowirusowe (ARV) rozpoczęto dopiero po 12 m.ż. Stwierdzono dodatnią korelację pomiędzy wynikiem dla części skal YSR i CBCL/4-18, a liczbą limfocytów CD4 w momencie przeprowadzania badania oraz wyższym logarytmem wiremii na początku leczenia ARV i w momencie ustalenia rozpoznania zakażenia HIV.

Wnioski:
W grupie dzieci PHIV+ oraz PHEU, stwierdzono wyższą częstość występowania zaburzeń psychicznych. Cięższy przebieg zakażenia HIV i jego nasilenie przed rozpoczęciem leczenia wiąże się z większym nasileniem problemów internalizacyjnych.

eISSN:2391-5854
ISSN:0033-2674
Journals System - logo
Scroll to top