PL EN
REVIEW
Współwystępowanie choroby afektywnej dwubiegunowej i zaburzeń ze spektrum autyzmu – przegląd badań
 
Więcej
Ukryj
1
Warszawski Uniwersytet Medyczny, Studenckie Koło Naukowe przy Klinice Psychiatrii Wieku Rozwojowego
 
2
Warszawski Uniwersytet Medyczny, Klinika Psychiatrii Wieku Rozwojowego
 
 
Data nadesłania: 16-01-2019
 
 
Data ostatniej rewizji: 10-02-2020
 
 
Data akceptacji: 12-05-2020
 
 
Data publikacji online: 31-12-2021
 
 
Data publikacji: 31-12-2021
 
 
Autor do korespondencji
Anita Bryńska   

Warszawski Uniwersytet Medyczny, Klinika Wieku Rozwojowego
 
 
Psychiatr Pol 2021;55(6):1421-1431
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Zaburzenia ze spektrum autyzmu (Autism Spectrum Disorders; ASD) to heterogenna grupa zaburzeń neurorozwojowych, która może dotyczyć nawet 2,6% populacji. U większości z tych osób w ciągu życia pojawi się przynajmniej jedno inne zaburzenie psychiczne, często rozpoznane z opóźnieniem lub nie rozpoznane wcale. W tej pracy opisano epidemiologię, trudności diagnostyczne oraz potencjalne leczenie pacjentów z ASD i współwystępującą chorobą afektywną dwubiegunową (CHAD). Wskaźniki rozpowszechnienia CHAD w ASD wahają się od 0% do 31%. Badanie na najliczniejszej grupie dotyczyło 700 000 dzieci i wykazano w nim, że 21% pacjentów z ASD spełniało kiedykolwiek kryteria manii. Na trudności w rozpoznawaniu współwystępowania obu zaburzeń ma wpływ wiele czynników. Ze względu na specyfikę schorzenia pacjenci z ASD mają często ograniczony wgląd w rozumienie złożonych stanów emocjonalnych oraz trudno je komunikują. Co więcej, objawy CHAD są w przypadku tej grupy niespecyficzne i różnią się od tych występujących w populacji ogólnej, co utrudnia postawienie rozpoznania nawet doświadczonym lekarzom. Mimo braku badań dotyczących ich trafności w grupie pacjentów z ASD do stawiania diagnoz stosowane są narzędzia psychometryczne stworzone do ewaluacji populacji ogólnej. Farmakoterapia przy współwystępującymi CHAD i zaburzeniach ze spektrum autyzmu jest niewystarczająco zbadana i opiera się głównie na seriach przypadków. Ta praca ma na celu pokazanie stanu obecnej wiedzy oraz obszarów, które wymagają dalszego dokładnego zbadania.
eISSN:2391-5854
ISSN:0033-2674
Journals System - logo
Scroll to top