PL EN
ARTICLE
Regulacja emocji w zaburzeniu z napadami objadania się
 
Więcej
Ukryj
1
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Instytut Psychologii
 
2
Szpital Nowowiejski w Warszawie
 
3
Warszawski Uniwersytet Medyczny, Katedra i Klinika Psychiatryczna
 
4
University of Michigan, Ann Arbor, USA, Department of Psychiatry, Addiction Center
 
 
Data nadesłania: 29-01-2020
 
 
Data ostatniej rewizji: 30-04-2020
 
 
Data akceptacji: 09-05-2020
 
 
Data publikacji online: 31-12-2021
 
 
Data publikacji: 31-12-2021
 
 
Autor do korespondencji
Anna Walenda   

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa, Polska
 
 
Psychiatr Pol 2021;55(6):1433-1448
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Przegląd literatury badań z zakresu regulacji emocji w zespole kompulsywnego objadania się, (BED) opublikowanej w języku polskim i angielskim w latach 1990 - 2020. BED może być rozumiane jako impulsywne i kompulsywne zaburzenie, związane ze zmienioną wrażliwością w aktywacji układu nagrody oraz stronniczością uwagi skierowaną na jedzenie. Wyniki badań neuroobrazowych dowodzą istnienia zmian w obwodach korowo-prążkowiowych u osób z BED, podobnych do tych obserwowanych w uzależnieniu od substancji psychoaktywnych, m.in. zmieniona funkcja kory przedczołowej, okołooczodołowej, prążkowia oraz wyspy. Negatywne emocje oraz deficyty w ich regulacji odgrywają znaczącą rolę w BED. Szczególnie istotne w tym zaburzeniu wydają się: gniew, lęk oraz smutek. Badania zidentyfikowały wzrost negatywnych emocji, poprzedzający epizody objadania się. Jednakże wciąż w literaturze badań brakuje konsensusu czy omawiane epizody redukują negatywny afekt. Osoby z BED częściej wykorzystują nieadaptacyjne strategie regulacji emocji, takie jak ruminacja oraz tłumienie negatywnych uczuć. Rzadziej natomiast adaptacyjne, takie jak poznawcza reinterpretacja. Implikacje kliniczne, poza farmakoterapią, uwzględniają wysoką skuteczność wzmocnionej terapii poznawczo-behawioralnej (CBT-E), terapii dialektyczno-behawioralnej (DBT) oraz psychoterapii psychodynamicznej w leczeniu zaburzonej regulacji emocji w BED. Dalsze badania, z wyszczególnieniem obiecującej metody Ecological momentary assessment (EMA), powinny skupiać się na zmianach emocji związanych z cyklem objadania się oraz identyfikacji czynników wzmacniających.
eISSN:2391-5854
ISSN:0033-2674
Journals System - logo
Scroll to top