PL EN
ARTICLE
Kompleksowość kliniczna – gdzie ją znaleźć i jak ją wykorzystywać
 
Więcej
Ukryj
1
Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, Katedra i Klinika Psychiatrii
 
2
Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, Studenckie Koło Naukowe Psychiatrii
 
 
Data nadesłania: 31-01-2020
 
 
Data ostatniej rewizji: 07-07-2020
 
 
Data akceptacji: 20-08-2020
 
 
Data publikacji online: 31-12-2021
 
 
Data publikacji: 31-12-2021
 
 
Autor do korespondencji
Agnieszka Kobyłko   

Wroclaw Medical University, Department and Clinic of Psychiatry
 
 
Psychiatr Pol 2021;55(6):1449-1471
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Kompleksowość kliniczna pacjenta oznacza wieloaspektowość problemów jednostki w podejściu biopsychospołecznym, w którym ocenia się, czy pacjent doświadcza trudności w sferze biologicznej, w życiu psychicznym, społecznym i w zakresie opieki zdrowotnej. Skuteczna, całościowa ocena pacjenta podczas procesu leczenia ma kluczowe znaczenie dla efektywnej pracy publicznej ochrony zdrowia i zapewnia pacjentom indywidualną, holistyczną i kompleksową opiekę zdrowotną. Pacjenci, którzy nie zawsze są w stanie samodzielnie szukać pomocy, wymagają zapewnienia kompleksowej opieki, skutecznej diagnostyki we wczesnych stadiach choroby oraz pomocy w koordynacji i kontynuacji leczenia. Kompleksowość kliniczna dotyczy pacjentów wielu dziedzin medycyny, ale przede wszystkim medycyny ratunkowej, chorób wewnętrznych, geriatrii, psychiatrii i podstawowej opieki zdrowotnej. Brak dostępu do kompleksowej opieki zdrowotnej z podejściem biopsychospołecznym ogranicza dobór najodpowiedniejszych opcji terapeutycznych, ich jakość oraz satysfakcję chorego. Istnieje kilka narzędzi do badań przesiewowych pod kątem kompleksowości klinicznej, takich jak: platforma INTERMED, INTERMED Self-Assessment, INTERMED dla osób starszych, INTERMED dla osób starszych Self-Assessment i Kwestionariusz prawdopodobieństwa ponownego przyjęcia (Probability of Repeated Admission). Co ważniejsze, istnieją również interwencje, które można wykorzystać do zarządzania kompleksową i skuteczną opieką nad pacjentem, takie jak: Zarządzenie przypadkiem (Case Management), Udostępnianie informacji (Information Sharing) oraz Samozarządzanie (Self-Management). Badania przesiewowe i interwencje razem mogą być bardzo efektywne w pomocy pacjentom, wymagającym kompleksowej opieki oraz w zapewnieniu dobrze zorganizowanej, wysokiej jakości opieki zdrowotnej z ukierunkowanym na pacjenta biopsychospołecznym podejściem.
eISSN:2391-5854
ISSN:0033-2674
Journals System - logo
Scroll to top