PL EN
Badania morfometryczne oparte o pomiar voksela (Voxel Based Morphometry) u nastolatków z zaburzeniami ze spektrum autyzmu
 
Więcej
Ukryj
1
Warszawski Uniwersytet Medyczny, Klinika Wieku Rozwojowego
 
2
Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu
 
 
Data nadesłania: 26-10-2020
 
 
Data akceptacji: 22-01-2021
 
 
Data publikacji online: 31-10-2022
 
 
Data publikacji: 31-10-2022
 
 
Autor do korespondencji
Anita Bryńska   

Warszawski Uniwersytet Medyczny, Klinika Wieku Rozwojowego
 
 
Psychiatr Pol 2022;56(5):1049-1059
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Cel pracy:
Cel: ocena zmian w zakresie objętości istoty szarej w grupie adolescentów z ASD, spełniających kryteria dla zespołu Aspergera.

Metoda:
Materiał i metoda: Badania morfometryczne oparte o pomiar voksela (Voxel Based Morphometry) wykonano u 37 nastolatków płci męskiej, w wieku od 12 do 19 lat (śr. 14,3 ± 2,0), z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, którzy spełniali kryteria DSM-IV-TR dla zespołu Aspergera oraz 15 prawidłowo rozwijających się nastolatków dobranych pod względem wieku. Analizy statystyczne przeprowadzono na poziomie p<0,05 z korekcją FWE (family-wise error) oraz p<0,007 bez korekcji FWE.

Wyniki:
Wyniki: w grupie ASD wykazano zmniejszenie objętości istoty szarej w zakręcie przedśrodkowym i zaśrodkowym, górnym i środkowym zakręcie czołowym, górnym i dolnym płaciku ciemieniowym, przedklinku, przedniej i tylnej korze obręczy, zakręcie wrzecionowatym, zakręcie parahipokampalnym, zakręcie językowatym, środkowym obszarze potylicznym, klinku i zakręcie kątowym, okolicach bruzd ostrogowych oraz móżdżku; większość zmian była zlokalizowana obustronnie.

Wnioski:
Wnioski: zmniejszenie objętości istoty szarej w grupie osób z ASD w obszarach kory mózgowej, które funkcjonalnie można powiązać z charakterem deficytów obserwowanych w zaburzeniach ze spektrum autyzmu, podkreśla rolę nieprawidłowej budowy licznych struktur OUN w powstawaniu objawów obserwowanych w sferze poznawczej i behawioralnej.

eISSN:2391-5854
ISSN:0033-2674
Journals System - logo
Scroll to top