PL EN
ARTICLE
Deficyty Teorii Umysłu w wybranych zaburzeniach psychicznych wieku rozwojowego
 
Więcej
Ukryj
1
Warszawski Uniwersytet Medyczny, Klinika Psychiatrii Wieku Rozwojowego
 
 
Data nadesłania: 14-05-2019
 
 
Data ostatniej rewizji: 27-09-2019
 
 
Data akceptacji: 01-10-2019
 
 
Data publikacji online: 31-08-2021
 
 
Data publikacji: 31-08-2021
 
 
Autor do korespondencji
Katarzyna Szamburska-Lewandowska   

Klinika Psychiatrii Wieku Rozwojowego, Warszawski Uniwersytet Medyczny
 
 
Psychiatr Pol 2021;55(4):801-813
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Teoria umysłu jest złożonym procesem poznawczym, dzięki któremu rozumiemy, że inni ludzie posiadają stany mentalne i emocjonalne takie jak przekonania, plany, pragnienia, nadzieje, intencje czy wiedzę, które różnią się od naszych własnych. Teoria umysłu umożliwiając rozumienie zachowań innych ludzi jest umiejętnością niezbędną do prawidłowego funkcjonowania społecznego. Początkowo cel badań nad teorią umysłu stanowiło opisanie i udokumentowanie rozwoju poznawczego dzieci w wieku przedszkolnym. Wraz z odkryciem, 30 lat temu, deficytów w teorii umysłu u pacjentów z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, rozpoczęto badanie nieprawidłowości w funkcjonowaniu teorii umysłu u pacjentów z różnymi zaburzeniami. Wyniki badań wskazują na obecność deficytów w teorii umysłu u pacjentów z zaburzeniami psychicznymi wieku rozwojowego, takimi jak: zaburzenia ze spektrum autyzmu, zespół nadpobudliwości psychoruchowej, zaburzenia opozycyjno-buntownicze, zespół Tourette’a, alkoholowy zespół płodowy, zaburzenia nastroju, zaburzenia jedzenia czy zaburzenie obsesyjno-kompulsyjne. Niniejszy artykuł stanowi przegląd istotnych badań dotyczących nieprawidłowości w funkcjonowaniu teorii umysłu w poszczególnych zaburzeniach wieku rozwojowego i wybranych zaburzeniach psychicznych.
eISSN:2391-5854
ISSN:0033-2674
Journals System - logo
Scroll to top