PL EN
ARTICLE
Rodzina osoby z zespołem Marfana. Związki funkcjonowania systemu rodzinnego z jakością życia osoby chorej
 
Więcej
Ukryj
1
Uniwersytet Gdański, Gdańsk, Instytut Psychologii, Zakład Badań nad Rodziną i Jakością Życia
 
2
Gdański Uniwersytet Medyczny, Gdańsk, Katedra i Klinika Kardiologii Dziecięcej i Wad Wrodzonych
 
3
SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny, Wydział Psychologii, Sopot
 
 
Data nadesłania: 30-10-2018
 
 
Data ostatniej rewizji: 02-10-2019
 
 
Data akceptacji: 26-11-2019
 
 
Data publikacji online: 31-08-2021
 
 
Data publikacji: 31-08-2021
 
 
Autor do korespondencji
Aleksandra Lewandowska- Walter   

Instytut Psychologii, Uniwersytet Gdański
 
 
Psychiatr Pol 2021;55(4):815-834
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Cel pracy:
Celem badania była analiza funkcjonowania rodziny w percpecji osoby z zespołem Marfana oraz poszukiwanie zależności między cechami systemu a ogólną jakością życia chorych.

Metoda:
W badaniu uczesniczyły 33 osoby z zespołem Marfana oraz 33 osoby bez diagnozy choroby przewlekłej. Wykorzystano Skale Oceny Rodziny – polską adaptację FACES-IV D. H. Olsona oraz SWLS (Satisfaction with Life Scale) autorstwa Dienera, Emmonsa, Larsona i Griffina.

Wyniki:
Osoby z zespołem Marfana postrzegają swoje rodziny jako znacznie mniej spójne i znacznie bardziej niezwiązane od osób bez diagnozy przewlekłej choroby. System rodzinny osób z zespołem Marfana charakteryzuje się niskimi wynikami w zakresie spójności i elastyczności oraz wysokimi wynikami w pozostałych czterech skalach, co wskazuje na profil rodziny podobny do "niezrównoważonego" systemu. Satysfakcja z życia osób z zespołem Marfana korelowała pozytywnie ze Spójnością, Elastycznością i Satysfakcją z Życia Rodzinnego jako cechami postrzeganego przez nich system rodzinnego.

Wnioski:
Uzyskane wyniki potwierdzają znaczenie wspierania rodziny osób z zespołem Marfana jako oraz udzielania im specjalistycznej pomocy w radzeniu sobie z obciążeniem emocjonalnym związanym ze zdrowiem pacjenta.

eISSN:2391-5854
ISSN:0033-2674
Journals System - logo
Scroll to top