PL EN
EDITORIAL MATERIAL
List do Redakcji. Czy jest możliwe wspomaganie poznawczej terapii behawioralnej, prowadzonej zdalnie, poprzez wyznaczanie tzw. zadań terapeutycznych?
 
Więcej
Ukryj
1
Instytut Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego w Sosnowcu
 
2
Instytut Pielęgniarstwa Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie
 
 
Data nadesłania: 23-09-2015
 
 
Data akceptacji: 26-09-2015
 
 
Data publikacji: 31-12-2015
 
 
Autor do korespondencji
Andrzej Brodziak   

Instytut Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego, ul. Kościelna 13, Instytut Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego, 41-200 Sosnowiec, Polska
 
 
Psychiatr Pol 2015;49(6):1373-1377
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Autorzy komentują, w swoim liście do Redakcji, niedawne publikacje, dotyczące prób zdalnego stosowania kognitywnej terapii behawioralnej (Cognitive Behavioral Therapy – CBT) w leczeniu zespołów lękowych u osób starszych. Wyróżniona sytuacja kliniczna jest częścią szerszego problemu, który można ująć hasłem „globalnego kryzysu starzejących się społeczeństw”. Zastosowanie CBT jest w wielu geriatrycznych sytuacjach klinicznych skuteczne, lecz terapia taka jest bardzo czasochłonna, co w praktyce uniemożliwia jej szerokie stosowanie. Autorzy proponują więc wspomaganie tej formy leczenia poprzez wyznaczanie tzw. zadań terapeutycznych. Uzasadnienie dla proponowanej metody wywodzą oni z analizy istotnych czynników oddziaływujących, różnych nowych form CBT w zestawieniu z wynikami analizy źródeł odporności psychicznej (resilience) tych osób starszych, które czują się dobrze. Istotą proponowanej przez autorów metody jest wyznaczanie zadań, których wykonanie uświadomi pacjentowi przebytą „trajektorię życiową”, dalsze istnienie nierozwiązanych konfliktów psychicznych oraz zadań pomagających rozwiązywać problemy i wytwarzać „zrównoważone wyobrażenie o swoim życiu”.
eISSN:2391-5854
ISSN:0033-2674
Journals System - logo
Scroll to top