PL EN
ARTICLE
Mutyzm wybiórczy – opis zaburzenia i etiologia: czy wybiórczy brak mowy jest zaledwie wierzchołkiem góry lodowej?
 
Więcej
Ukryj
1
Studenckie Koło Naukowe przy Klinice Psychiatrii, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Choroszcz.
 
2
Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Zakład Biostatystyki i Medycyny Translacyjnej
 
3
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Klinika Psychiatrii
 
 
Data nadesłania: 28-12-2018
 
 
Data ostatniej rewizji: 14-04-2019
 
 
Data akceptacji: 14-04-2019
 
 
Data publikacji online: 30-04-2020
 
 
Data publikacji: 30-04-2020
 
 
Autor do korespondencji
Emil Bartosz Rozenek   

Studenckie Koło Naukowe przy Klinice Psychiatrii, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Choroszcz.
 
 
Psychiatr Pol 2020;54(2):333-349
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Niemożność mówienia w pewnych sytuacjach − tak najkrócej można scharakteryzować mutyzm wybiórczy (ang. Selective mutism, SM), który według najnowszych klasyfikacji (DSM-V, ICD-11) należy do spektrum zaburzeń lękowych. Pojawienie się mutyzmu wybiórczego w okresie wczesnodziecięcym może zaburzać dalszy rozwój, a także niekorzystnie wpływać na osiągnięcia edukacyjne. Zarówno psychiatrzy, jak i lekarze innych specjalizacji, logopedzi, pielęgniarki i nauczyciele powinni posiadać odpowiednią wiedzę na temat tego zaburzenia, ponieważ wcześnie podjęte leczenie wiąże się z lepszym rokowaniem. Celem niniejszego przeglądu literatury jest przybliżenie współczesnego spojrzenia na stosunkowo rzadki zespół psychopatologiczny jakim jest mutyzm wybiórczy. W świetle najnowszych badań dotyczących etiologii SM sam objaw mutyzmu wydaje się być jedynie wykładnikiem kryjącej się pod nim heterogennej grupy zaburzeń. Opierając się na psychopatologii rozwoju można wnioskować, że wzajemne powiązania między piętrzącymi się nieprawidłowościami sprzyjają ujawnieniu się SM w przełomowym okresie życia. Złożoność etiologiczna sugeruje multimodalne podejście do pacjenta w procesie diagnostyczno-terapeutycznym, co jest postulowane przez wielu autorów.
eISSN:2391-5854
ISSN:0033-2674
Journals System - logo
Scroll to top