PL EN
Rozpowszechnienie i wybrane uwarunkowania stosowania leków psychotropowych wśród mieszkańców Polski
 
Więcej
Ukryj
1
Instytut Psychiatrii i Neurologii
 
 
Data nadesłania: 27-04-2022
 
 
Data ostatniej rewizji: 10-11-2022
 
 
Data akceptacji: 24-01-2023
 
 
Data publikacji online: 22-05-2023
 
 
Data publikacji: 22-05-2023
 
 
Autor do korespondencji
Agnieszka Pisarska   

Instytut Psychiatrii i Neurologii
 
 
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Cel pracy:
Celem badań była ocena rozpowszechnienia przyjmowania leków psychotropowych wśród osób dorosłych w Polsce w ciągu ostatnich 12 miesięcy, a także analiza związku pomiędzy stosowaniem tych leków a zmiennymi socjodemograficznymi oraz doświadczanymi przez respondentów zaburzeniami zdrowia psychicznego.

Metoda:
Badania zrealizowano na próbie mieszkańców Polski w wieku 18-64 lat wylosowanych z systemu PESEL. W badaniach wykorzystano rekomendowany przez WHO instrument WHO – CIDI 3.0. Zrealizowano 10 tysięcy wywiadów przy poziomie realizacji próby 50,4%.

Wyniki:
W generalnej populacji leki psychotropowe w ciągu ostatnich 12 miesięcy stosowało około 5% badanych. Po leki częściej sięgały kobiety, osoby z najstarszej grupy wiekowej, legitymujące się co najwyżej ukończonym gimnazjum, emeryci, renciści, bezrobotni, osoby samotne oraz mieszkańcy małych i dużych miast. Spośród osób doświadczających problemów zdrowia psychicznego w ostatnich 12 miesiącach leki psychotropowe przyjmowało około 17% badanych. Leczenie farmakologiczne najczęściej potwierdzały osoby z symptomami depresji oraz zaburzeń nastroju (ponad 40%), przy czym leki przeciwdepresyjne przyjmowało około 25% osób ze stwierdzoną depresją. Różnice w przyjmowaniu leków psychotropowych pomiędzy kobietami i mężczyznami, u których zdiagnozowano zaburzenia zdrowia psychicznego były niewielkie i w większości przypadków nieistotne statystycznie.

Wnioski:
Wyniki wskazują na potrzebę poprawy dostępu do lecznictwa psychiatrycznego oraz lepszego przygotowania lekarzy pierwszego kontaktu do prawidłowego diagnozowania i leczenia zaburzeń zdrowia psychicznego.

eISSN:2391-5854
ISSN:0033-2674
Journals System - logo
Scroll to top