PL EN
ARTICLE
Poznawczo-motywacyjny model otyłości. Mechanizmy motywacyjne i inklinacje poznawcze w przetwarzaniu obrazów pożywienia przez osoby z nadmierną wagą.
 
Więcej
Ukryj
1
Katedra Psychologii Ogólnej, Uniwersytet Humanistycznospołeczny SWPS, Wydział w Sopocie
 
2
Katedra Zastosowań Psychologii, Uniwersytet Humanistycznospołeczny SWPS, Wydział w Sopocie
 
 
Data nadesłania: 14-05-2014
 
 
Data ostatniej rewizji: 19-08-2014
 
 
Data akceptacji: 02-09-2014
 
 
Data publikacji: 31-10-2015
 
 
Autor do korespondencji
Dorota Kalka   

Uniwersytet Humanistycznospołeczny SWPS, Wydział w Sopocie, Polna 16/20, 81-745 Sopot, Polska
 
 
Psychiatr Pol 2015;49(5):983-991
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Otyłość stanowi wciąż narastający problem w każdej grupie wiekowej. Wobec wszechobecnych w otoczeniu obrazów pożywienia, kolorowych reklam wysokokalorycznych posiłków i napojów konieczne jest badanie roli pamięci oraz mechanizmu uwagi w przetwarzaniu tych bodźców. Z całą pewnością wiedza w tym zakresie może znacznie przyczynić się zarówno do udoskonalania programów interwencyjnych, jak i profilaktycznych nakierowanych na zapobieganie wtórnym trudnościom w sferze psychiki, w tym depresji. W niniejszym artykule prezentowany jest poznawczo – motywacyjny model otyłości zakładający, iż w opisie mechanizmów powstawania zaburzeń odżywiania należy uwzględnić zarówno czynniki motywacyjne, jak i poznawcze. Artykuł jest prezentacją teoretycznego ujęcia problemu otyłości bez względu na jej genezę, a także najnowszych doniesień empirycznych z tego zakresu. Z prezentowanego przeglądu wynika, że brak jest jednoznacznych wyników w zakresie badań dotyczących przetwarzania obrazów pokarmów wysoko i niskokalorycznych przez osoby z nadmierną wagą. Wydaje się, że poznanie podstawowych mechanizmów uwikłanych w przetwarzanie tych bodźców oraz eksploracja tego zjawiska umożliwi doskonalenie programów nakierowanych na prewencję nadwagi.
eISSN:2391-5854
ISSN:0033-2674
Journals System - logo
Scroll to top